โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

นัด 30 ก.ย.อ่านคำวินิจฉัย 8 ปี ‘ประยุทธ์’ ศาล รธน.ชี้พยานพอแล้ว ยุติไต่สวน

นัด 30 ก.ย.อ่านคำวินิจฉัย 8 ปี ‘ประยุทธ์’ ศาล รธน.ชี้พยานพอแล้ว ยุติไต่สวน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.ย. 2565 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมพิจารณาคำร้องกรณีที่ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้อง ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

โดยเอกสารข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. เวลา 15.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

0