โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

TSTE ส่ง “ที เอส ฟู้ด” เทกฯ “เนเจอร์เบสท์ฟู้ด” หวังขยายธุรกิจอาหาร

TSTE ส่ง “ที เอส ฟู้ด” เทกฯ “เนเจอร์เบสท์ฟู้ด” หวังขยายธุรกิจอาหาร

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ TSTE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท ที เอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.99) นั้น ได้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร โดยซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเนเจอร์เบสท์ฟู้ดประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่ายสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนมคบเคี้ยว และอาหารสำเร็จรูป ทั้งนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

นอกจากนี้ยังได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 79.80) ได้เข้าซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหอพัก

ดูข่าวต้นฉบับ