โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

มอบ "เงินเยียวยา" เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน 55 ล้าน

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร มอบ "เงินเยียวยา" แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน รวมจำนวนกว่า 55 ล้านบาท

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ "เงินเยียวยา" โรคลัมปี สกิน และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ 

 

 

โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

 

ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดยโสธร ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ "โรคลัมปี สกิน" ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จังหวัดยโสธรได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

โดยจังหวัดยโสธร หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ พบผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคระบาดดังกล่าว และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

 

ทั้งนี้จังหวัดยโสธรมีโค กระบือ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ 9 อำเภอ 78 ตำบล มีเกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 2,471 ราย สัตว์ตาย จำนวน 2,675 ตัว วงเงินขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 55,193,000 บาท 

 

ซึ่งวันนี้ได้มอบ "เงินเยียวยา" รอบที่ 1 (จำนวน 9 อำเภอ) เกษตรกร จำนวน 2,344 ราย สัตว์ตาย จำนวน 2,542 ตัว วงเงินช่วยเหลือจำนวน 52,383,000 บาท 

 

ส่วนรอบที่ 2 อยู่ระหว่างรอการโอนเงินอีก (จำนวน 9 อำเภอ) เกษตรกร จำนวน 127 ราย สัตว์ตาย จำนวน 133 ตัว วงเงินช่วยเหลือจำนวน 2,810,000 บาท 

 

นอกจากนั้นในวันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรและบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีแหล่งเงินทุนในการสร้างอาชีพและประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ทุกแห่ง เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงชีพในครัวเรือนต่อไป 

 

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว จ.ยโสธร

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ