โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ลุ้นเป็นผู้โชคดี! รับสิทธิ์แลกสติกเกอร์ ได้คืน 10 เหรียญ

คุณอาจเป็น 1 ในผู้โชคดีที่ได้รับข้อความจากทางไลน์ให้นำสติกเกอร์ที่มีมาแลกเป็นเหรียญ มูลค่า 10 เหรียญ / สติกเกอร์ เพื่อสะสมแล้วเอามาซื้อสติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิใหม่ พิเศษสุดระหว่างวันที่ 17-31 ก.ค. นี้เท่านั้น!

คอยติดตามได้ทางบัญชีทางการ LINE STICKERS คลิกเลย!

* เฉพาะผู้ที่ผ่านเงื่อนไขตามที่ไลน์กำหนดเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ในกิจกรรมนี้ คุณจะได้รับจำนวนเหรียญตามจำนวนที่กำหนดโดยไลน์ (เหรียญฟรี) ซึ่งคุณจะต้องสละสิทธิ์การใช้สติกเกอร์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของไลน์ (LINE Terms and Conditions of Use) ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบและยืนยันจำนวนเหรียญที่ได้รับอีกครั้ง

2. สติกเกอร์ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ คือ สติกเกอร์ที่คุณได้ซื้อด้วยตนเองและยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ธีม (Themes), อีโมจิ (Emojis) และสติกเกอร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- สติกเกอร์ซึ่งได้รับฟรี (รวมถึง สติกเกอร์ซึ่งจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน LINE Creators Studio และถูกดาวโหลดฟรี)

- สติกเกอร์ซึ่งได้รับเป็นของขวัญ (Gift)

- สติกเกอร์ซึ่งถูกซื้อผ่านช่องทาง App Store ของ Apple Inc. โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE Application) ก่อนเวอร์ชั่น 4.6.0

- สติกเกอร์ซึ่งถูกซื้อผ่านช่องทาง LINE STORE (https://store.line.me) ของไลน์

- สติกเกอร์ซึ่งไม่ได้ถูกวางขายในร้านค้าสติกเกอร์ (Stickers Shop) ของไลน์ในปัจจุบัน

3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2563 โดยตลอดระยะเวลาของกิจกรรม คุณอาจเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือ ลบ สติกเกอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นเหรียญไลน์ได้ตามความต้องการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ (“สติกเกอร์ที่ถูกเลือก”)

4. หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สิทธิการใช้สติกเกอร์ที่ถูกเลือกจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และคุณจะได้รับเหรียญตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยไลน์ ทั้งนี้ คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าต่อการยกเลิกสิทธิการใช้สติกเกอร์ที่ถูกเลือกของไลน์แล้ว โปรดทราบว่าสิทธิการใช้สติกเกอร์ที่ถูกเลือกจะไม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะเวลาที่ได้รับเหรียญไลน์ เว้นแต่คุณได้ซื้อสติกเกอร์ใหม่อีกครั้ง

5. คุณรับทราบและตกลงว่าสติกเกอร์ที่ถูกเลือกจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ เมื่อสติกเกอร์ที่ถูกเลือกได้ถูกแลกเปลี่ยนแล้ว (ซึ่งรวมถึง กรณีที่ได้รับการชดเชยแล้วหรือในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิใช้สติกเกอร์ที่ถูกเลือกอันเนื่องจากฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และอื่น ๆ

6. คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะไม่ได้รับเหรียญไลน์จากบริษัท ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งานไลน์ (LINE Account) ของคุณถูกระงับ ลบ หรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม ณ ช่วงเวลาที่คุณใช้สิทธิสติกเกอร์ที่ถูกเลือก และ/หรือ ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการส่งมอบเหรียญไลน์ให้แก่บัญชีผู้ใช้งานไลน์ของคุณ

7. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (“บริษัท”) โดยสิทธิประโยชน์ไม่อาจโอน/มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

8. บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับของรางวัล เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือเพื่อประโยชน์ไปใช้ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms2.line.me/ec_global_pp?lang=th)