โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

รับตรง 65 : มหาวิทยาลัยบูรพา (รับวุฒิปวส. - ป.ตรี)

รับตรง 65 : มหาวิทยาลัยบูรพา (รับวุฒิปวส. - ป.ตรี)
ม.บูรพา เปิดรับผู้ที่จบ.ปวส. และป.ตรี เข้าเรียนป.ตรี รวม 2 โครงการ

สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่แนนนี่มีข่าวการรับสมัครจากม.บูรพา ประจำปี 2565 มาฝาก 2​ โครงการ ซึ่งเพิ่มเติมจาก TCAS65 รอบ 2 และไม่เข้าร่วมในระบบ TCAS ด้วย สำหรับ 2 โครงการนี้เป็นการรับสมัครน้องๆ ที่กำลังเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ ปวส. และจบปริญญาตรีแล้วเท่านั้น จะมีโครงการอะไร และสาขาวิชาอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ

รับตรง 65 : มหาวิทยาลัยบูรพา (รับวุฒิปวส. - ป.ตรี)

1. โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะโลจิสติกส์

 • สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 39 ที่นั่ง

  • สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 37 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 37 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ว.จันทบุรี

 • สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (เทียบโอนผลการเรียน) 30 ที่นั่ง

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (เทียบโอนผลการเรียน) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการประกอบการ (เทียบโอนผลการเรียน) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (เทียบโอนผลการเรียน) 20 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว.สระแก้ว

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ (เทียบโอนผลการเรียน) 30 ที่นั่ง

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว (เทียบโอนผลการเรียน) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน) 30 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ว.สระแก้ว

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช (เทียบโอนผลการเรียน) 20 ที่นั่ง

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ (เทียบโอนผลการเรียน) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (เทียบโอนผลการเรียน) 25 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษาอยู่/สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2565
 • ชำระค่าสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. โครงการรับเข้าหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ปริญญาใบที่ 2)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 20 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • จบป.ตรีสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2565
 • ชำระค่าสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร

ดูข่าวต้นฉบับ