โปรแกรมใหม่ LINE STICKERS ปี 2021 เส้นทางสู่ดวงดาวสำหรับครีเอเตอร์ทุกท่าน

LINE Creators Market เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 02.00 น.

พบกับโปรแกรมใหม่ LINE STICKERS เส้นทางสู่ดวงดาวสำหรับครีเอเตอร์

เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ทุกคนฉายแววได้มากกว่าเดิม สำหรับปี 2021

1. โปรแกรม New Star

 

โปรแกรม New Star คือโปรแกรมที่ให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้ฉายแวว

ให้ครีเอเตอร์หน้าใหม่ ได้มาออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) และจะได้รับการโปรโมทจาก LINE ผ่านไลน์ทูเดย์ ซึ่งจะมีผู้ชนะเพียง 1 ท่านต่อเดือนเท่านั้น

ผู้ชนะรางวัล New Star ได้แก่

- สติกเกอร์ที่มียอดขายสูงสุด จะเป็นผู้ชนะรางวัล New Star

- จะคำนวณยอดดาวน์โหลดสติกเกอร์ 10 วันแรกที่วางขาย

- นับเฉพาะยอดดาวน์โหลดการใช้งานเอง (Self-Purchased) เท่านั้น

- ผู้ที่เคยชนะรางวัลจากกิจกรรม Rising Star หรือครีเอเตอร์ผู้ใดที่เคยออกสติกเกอร์ทางการ (Official Sticker) จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้

สิทธิประโยชน์ผู้ชนะรางวัล New Star

- สิทธิในการออกสติกเกอร์ทางการ (Official Sticker)

- สิทธิที่จะได้รับการโปรโมทจาก LINE ผ่านไลน์ทูเดย์ (LINE Today)

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “New Stars” คลิก >

2. โปรแกรม Rising Star

โปรแกรม Rising Star คือโปรแกรมที่จะหาว่าสติกเกอร์เซ็ตใด เจ๋งสุดในแต่ละเดือน โดยในแต่ละเดือน

จะมีผู้ชนะจำนวน 2 ท่าน แบ่งเป็นสาขาสติกเกอร์ภาพนิ่ง (Static Stickers) และสาขาสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว (Animated Stickers) โดยนับยอดดาวน์โหลดสติกเกอร์ในแต่เซ็ต

ผู้ชนะรางวัล Rising Star ได้แก่

- สติกเกอร์เซ็ตที่มียอดขายสูงสุด จะเป็นผู้ชนะรางวัล Rising Star (แบ่งเป็นสาขาภาพนิ่ง และ สาขาภาพเคลื่อนไหว)

- จะคำนวณยอดดาวน์โหลดสติกเกอร์ 10 วันแรกที่วางขาย

- นับยอดดาวน์โหลดการใช้งานเอง (Self-Purchased) และจากการส่งของขวัญให้ผู้อื่น (Sent Gift)

สิทธิประโยชน์ผู้ชนะ

- สิทธิในการออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers)

- สิทธิได้รับเงินจำนวน 20,000 บาท เมื่อผู้ชนะรางวัลได้ออกสติกเกอร์ใหม่ประเภทใดก็ได้ จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

- ครีเอเตอร์สามารถชนะราลวัล Rising Star ได้เพียง 3 ครั้ง ภายในปีปฏิทินเดียวกัน

- ผู้ชนะ Rising Star ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2563 – 20 ธันวาคม 2564 จะถือว่าเป็นผู้ชนะ Super Star

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “Rising Stars” คลิก >

3. โปรแกรม Super Star

โปรแกรม Super Star โปรแกรมเพื่อหาสุดยอดครีเอเตอร์ของไลน์สติกเกอร์ โดยผู้ชนะ จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมายจากทางไลน์ ที่ครีเอเตอร์ท่านอื่นๆจะไม่ได้ โดยการคัดเลือกผู้ชนะ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ด้วยกัน

ผู้ชนะรางวัล Super Star ได้แก่ 

1. ผู้ที่ชนะ Rising Star ครั้งที่ 4 (นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564)

2. ครีเอเตอร์ที่มีผลงานสติกเกอร์โดดเด่นในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2561-2563) จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน

สิทธิประโยชน์ผู้ชนะ

- สิทธิได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) มากยิ่งขึ้น เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน 

- ได้รับArtwork สุดพิเศษ เฉพาะผู้ชนะ“Super Star” 

- ได้รับถ้วยรางวัล Super Star มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท

- ได้รับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมงานไลน์สติกเกอร์ของบริษัทอย่างใกล้ชิด

- ได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของไลน์สติกเกอร์ และทำเวิร์คช็อป

- ได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมโปรเจค Licensing Business ของบริษัท

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “Rising Stars” คลิก >