โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “Rising Stars”

ครีเอเตอร์ ที่มี Author ID ผ่าน (http://creator.line.me) สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Rising Stars” ได้โดยการออกสติกเกอร์ใหม่ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) โดยมียอดดาวน์โหลดสติกเกอร์สูงสุดจากการใช้งานเอง (Self-Purchased) และจากการส่งของขวัญให้ผู้อื่น (Sent Gift) ระหว่างวันที่ซึ่งระบุไว้ด้านล่างนี้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE (LINE Application) หรือบน ร้านค้า LINE STORE (http://store.line.me)

รอบระยะเวลาการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม

• การแข่งขันรอบเดือนมกราคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคคม 2563 ถึง 20 มกราคม 2564

• การแข่งขันรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564

• การแข่งขันรอบเดือนมีนาคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 20 มีนาคม 2564

• การแข่งขันรอบเดือนเมษายน 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2564

• การแข่งขันรอบเดือนพฤษภาคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2564

• การแข่งขันรอบเดือนมิถุนายน 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 มิถุนายน 2564

• การแข่งขันรอบเดือนกรกฎาคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 20 กรกฎาคม 2564

• การแข่งขันรอบเดือนสิงหาคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564

• การแข่งขันรอบเดือนกันยายน 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ถึง 20 กันยายน 2564

• การแข่งขันรอบเดือนตุลาคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564

• การแข่งขันรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึง 20 พฤศจิกายน 2564

• การแข่งขันรอบเดือนธันวาคม 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ถึง 20 ธันวาคม 2564

.

1. เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1.1 ครีเอเตอร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ก็ได้

1.2 ครีเอเตอร์ต้องออกสติกเกอร์ภาพนิ่ง (Static Stickers) หรือภาพเคลื่อนไหว (Animated Stickers) โดยสามารถออกสติกเกอร์เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่สติกเกอร์ดังกล่าวทั้งหมดจะต้องเป็นเซ็ตใหม่เท่านั้น

1.3 การนับยอดดาวน์โหลดสติกเกอร์ในแต่ละเซต จะนับตั้งแต่วันที่เริ่มวางขายในแอปพลิเคชัน LINE (LINE Application) หรือบนร้านค้า LINE STORE (http://store.line.me) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ภายในช่วงรอบเดือนของวันที่ระบุไว้ข้างต้นนี้

1.4 ผู้ชนะ คือ เซ็ตสติกเกอร์ใด ซึ่งมียอดดาวน์โหลดจากการใช้งานเอง (Self-Purchased) และจากการส่งของขวัญให้ผู้อื่น (Sent Gift) สูงที่สุด ในแต่ละประเภทของสติกเกอร์ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ในรอบระยะเวลาและเงื่อนไขตามข้อ 1.3

1.5 สติกเกอร์ใดที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมือนคล้ายกับสติกเกอร์ของผู้อื่น ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ครีเอเตอร์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเป็นผู้ชนะรางวัลจากกิจกรรมนี้

1.6 ผู้ที่เคยชนะรางวัลจากกิจกรรม Rising Star มากกว่า 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2563 – 20 ธันวาคม 2564 จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในกรณีที่ผู้ชนะได้ชนะกิจกรรม Rising Star ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2563 – 20 ธันวาคม 2564 ผู้ชนะดังกล่าวจะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะของกิจกรรม Super Star ต่อไป (บริษัทจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม Super Star ให้ทราบในภายหลัง)

1.7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้สติกเกอร์ในเซ็ตเดียวกันกับสติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของไลน์ สติกเกอร์ในเซ็ตดังกล่าวจะไม่ถูกรวมนับคะแนนในกิจกรรมนี้

1.8 การประกาศผู้ชนะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมประเภทสติกเกอร์ภาพนิ่ง จำนวน 1 ท่าน และสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ท่าน อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปของรอบระยะเวลาการแข่งขันในแต่ละครั้ง ผ่านไลน์ทูเดย์ (LINE Today)

ตัวอย่าง การแข่งขันรอบเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

2) ผู้ชนะรางวัลประเภทสติกเกอร์ภาพนิ่ง (Static Stickers ) และภาพเคลื่อนไหว (Animated Stickers)จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

• สิทธิในการออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) ซึ่งต้องเป็นตัวละคร (Character) เดียวกันกับที่ชนะกิจกรรมนี้ (โดยที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดประเภทของสติกเกอร์ตามความเหมาะสม) จำนวน 1 ชุด 24 ภาพ ภายในระยะเวลา 3 เดือน และจะได้รับการโปรโมทจากบริษัทสำหรับสติกเกอร์ในชุดดังกล่าว

• สิทธิได้รับเงินจำนวน 20,000 บาท เมื่อผู้ชนะรางวัลได้ออกสติกเกอร์ครีเอเตอร์ชุดใหม่ประเภทใดก็ได้ จำนวน 1 ชุด (ภาพนิ่ง 40 ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว 24 ภาพ) โดยต้องเป็นตัวละคร (Character) ใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการวางขายในตลาดครีเอเตอร์ (LINE Creators Market) มาก่อน ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งบริษัทจะประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ที่ออกในตลาดครีเอเตอร์ดังกล่าวผ่านบัญชีทางการของ LINE Creators Market ต่อไป

ทั้งนี้ สติกเกอร์ใหม่ซึ่งออกภายใต้ข้อนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสติกเกอร์อื่น ๆ (Tournament Campaign) หรือ การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Rising Star ในครั้งต่อไป หรือกิจกรรม New Star ได้

2. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้

3. บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับสิทธิพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือเพื่อประโยชน์ไปใช้ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

4. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

5. การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

6. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ชนะรางวัลได้ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลตามข้อ 1.8 ให้ถือว่าผู้ชนะดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที

7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชนะรางวัลและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

9. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กับข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่สุด

10. การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้