โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

วัดมหาบุศย์

วัดมหาบุศย์ เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เล่ากันว่าเดิมชื่อ “วัดสามบุตร” ต่อมาเมื่อพระมหาบุตรจากวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยมญาติโยมของท่าน ชาวบ้านทุ่งพระโขนงจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านอยู่วัดสามบุตร เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างวัดขึ้นใหม่ และเปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดมหาบุตร” และเปลี่ยนมาเป็น “วัดมหาบุศย์” ตราบจนปัจจุบัน แต่ยังมีประชาชนนิยมเรียกอีกนามว่า “วัดแม่นาคพระโขนง”เพราะตำนานความรักต่างภพที่มั่นคงของแม่นาคที่มีต่อสามี ที่แม้แต่ความตายก็มิอาจพรากรักไปจากใจนางได้ โดยมีการสร้างศาลแม่นาคในบริเวณวัดและมีผู้เคารพสักการะอย่างแพร่หลาย