โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

วัดกู้

"วัดกู้เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เล่ากันว่าผู้สร้างคือพญาเจ่ง หัวหน้าครอบครัวมอญ ภายในวัดจึงมีศิลปะแบบมอญผสมผสานอยู่ วัดกู้นี้เดิมชื่อว่าวัดหลังสวน(หรือวัดท่าสอน) ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ขบวนเรือพระประเทียบสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เกิดอุบัติเหตุล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาในคราวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ขณะแล่นมาถึงตำบลบางพูด เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์สิ้นพระชนม์ เล่ากันมาว่ามีการเชิญพระศพขึ้นที่วัดนี้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะอัญเชิญสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดกู้จนถึงปัจจุบัน"