โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

วัดกัลยาณมิตร

" วัดกัลยาณมิตร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สร้างมาแต่ปี พ.ศ. 2368 โดยท่านเจ้าพระยานิกรบดินทร (โต) สมุหนายก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และยังทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 11.75 เมตร สูง 15 เมตร พร้อมพระวิหารหลวงหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐาน ภายหลังพระราชทานพระนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธ ไตรรัตนนายก แต่ชาวจีนนิยมเรียกว่า “ซอปอฮุดกง” หรือ “ซำปอกง”"