รร.หญิงล้วนดัง จับทำสัญญา ห้ามนร.ไว้ "ผมหน้าม้า" ผู้ปกครองไม่มาเซ็นเชิญออก

Khaosod อัพเดต 10 ธ.ค. 2562 เวลา 12.04 น. • เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 12.04 น.
ผมหน้าม้า

*รร.หญิงล้วนดัง จับทำสัญญา ห้ามไว้ “ผมหน้าม้า” ผู้ปกครองไม่มาเซ็นถูกเชิญออก *

รร.หญิงล้วนดัง – เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากนักเรียนคนหนึ่ง ที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังใน จ.จันทบุรี 

โดยสอบถามเข้ามายังแฟนเพจว่า การไว้ผมหน้าม้านั้นขัดต่อกฎกระทรวงหรือไม่ ซึ่งกฎกระทรวงระบุไว้เพียงว่า “นักเรียนหญิง ไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวให้มัดให้เรียบร้อย” ไม่ได้มีส่วนใดที่บอกว่าห้ามไว้หน้าม้าเลยแม้แต่น้อย

แฟนเพจดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า โรงเรียนดังกล่าวเพิ่งออกกฎระเบียบ “ห้ามไว้หน้าม้า” ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้ชี้แจงเหตุผลอะไรกับนักเรียนเพิ่มเติม นอกจากเหตุผลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแนวทางในการบังคับใช้กฎดังนี้

1. แจก “สัญญาของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ” ในวันประชุมผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองรับทราบว่าการที่ลูกสาวของท่านมีหน้าม้า ถือเป็นเรื่องผิดในโรงเรียนแห่งนี้ แนบมาด้วยรูปถ่ายของนักเรียนที่มีหน้าม้า

เนื้อความในสัญญานั้นมีอยู่ว่า ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) เป็นผู้ปกครองของ (ชื่อนักเรียน) ซึ่งได้ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน คือ ตัดผมหน้าม้า จึงขอทำสัญญาไว้กับทางโรงเรียนว่าจะดูแลอบรมนักเรียนผู้นี้เป็นอย่างดี โดยให้นักเรียนแก้ไขปรับปรุง ไว้ผมหน้าม้าจนยาวเป็นปกติ โดยไม่มีการตัดผมหน้าม้าเพิ่ม ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขจะติดกิ๊บดำให้เรียบร้อยตลอดเวลา ถ้ามีการประพฤติผิดระเบียบข้างต้นดังกล่าวอีก ข้าพเจ้าจะยินยอมให้ทางโรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไป โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยท้ายเอกสาร ระบุให้ผู้ปกครองและนักเรียนเซ็นชื่อยอมรับ โดยมีช่องเซ็นชื่อของครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ฝ่ายกิจการนักเรียน และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอยู่ด้านล่าง

2. หากผู้ปกครองไม่ได้มาในวันประชุม ให้มาในวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม ในช่วงเช้าแทนเพื่อรับสัญญาพิเศษดังกล่าว

3. หากผู้ปกครองไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะออกหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร และหากออกหนังสือครบ 3 ฉบับ ทางโรงเรียนจะเชิญย้ายสถานศึกษา หรือเชิญออกนั่นเอง

ดูข่าวต้นฉบับ