โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

AOT โชว์กำไร Q1/67 กวาด 4,563 ล้าน โต 13 เท่าตัว รับผู้โดยสาร-เที่ยวบินพุ่ง

นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผย ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 ( ต.ค.- ธ.ค.2566 ) บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,563.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,231.22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 342.77 ล้านบาท

โดยเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 6,883.62 ล้านบาท หรือเพิ่ม 78.01% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,725.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 62.64 % และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 4,158.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 92.96% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 33.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 70.09%

ด้านค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 1,640.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.51% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าจ้างภายนอก และค่าซ่อมแซ่มและบำรุงรักษา ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 36.15 ล้านบาท หรือลดลง 4.96%

ทั้งนี้งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีรายได้เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 7,076.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,725.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 62.64 % เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจำนวน 1,882.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.19% โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ที่เพิ่มขึ้น 25.49% นอกจากนี้ รายได้ค่าบริการสนามบินเพิ่มขึ้นจำนวน 816.55 ล้านบาท หรือเพิ่ม 138.41% จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินรวม 18.51%

ขณะที่รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจำนวน 8,630.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,158.06 ล้านบาท หรือเพิ่ม 92.96% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จำนวน 3,215.96 ล้านบาท หรือเพิ่ม 139.50% ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยาน

โดยรายการหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจร้านค้าปลอดอากร ธุรกิการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ธุรกิจโฆษณา และธุรกิจบริการห้องรับรองพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้เกี่ยวกับบริการจำนวน 780.10 ล้านบาท หรือเพิ่ม 43.77% โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้กิจการบริการภาคพื้ค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า และค่าบริการตรวจบัตรผู้โดยสารขึ้นเครื่อง

0
0