www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนเงิน 1 หมื่นบาท อีก 8 แสนรายภายใน 2 วันนี้

Prachachat อัพเดต 01 มิ.ย. เวลา 03.43 น. • เผยแพร่ 01 มิ.ย. เวลา 03.32 น.
ธกส. โอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com

เกษตรกรจำนวนราว 8.25 แสนราย เตรียมเช็คสถานะโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันนี้ หลัง ธ.ก.ส. ยืนยันว่าจะเร่งโอน 10,000 บาทให้ภายในวันที่ 1-2 มิ.ย.

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 พ.ค.) กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบรายชื่อเกษตรกรจำนวนประมาณ 825,000 ราย ซึ่งคาดว่าเป็นรายชื่อกลุ่มสุดท้ายที่ผ่านการตรวจสอบของกระทรวงฯ มายัง ธ.ก.ส. เป็นที่เรียบร้อย

นายกษาปณ์ ระบุว่า ธ.ก.ส. จะรีบดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ แต่เนื่องจากได้รับรายชื่อในช่วงใกล้สิ้นเดือนพฤษภาคม จึงคาดว่าจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 โดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 รอบของเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน รวมเป็น 10,000 บาท พร้อมกัน

คัดกรองครบแล้ว 2 กลุ่ม

ทั้งนี้ เกษตรกรจำนวนราว 8.25 แสนรายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรกลุ่มที่ 2  จำนวน 1.57 ล้านราย ซึ่งปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 ซึ่งบางส่วน ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินไปให้แล้ว เช่นเดียวกับ เกษตรกรอีกประมาณ 6.7 ล้านราย (กลุ่มที่ 1) ซึ่งปรับปรุงทะเบียนตั้งแต่ก่อนวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เกษตรกรที่ตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ สิทธิเยียวยาเกษตรกร.com แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองยังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่ 8 หน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 5 มิ.ย. นี้

ดูข่าวต้นฉบับ