www.เยียวยาเกษตรกร.com  เคลียร์ชัด เช็กสถานะ รับเงินเยียวยารอบ 2

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 05 มิ.ย. เวลา 02.01 น. • เผยแพร่ 05 มิ.ย. เวลา 02.00 น. • Thansettakij

กรณีมีกระแสข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะมีการโอนเงินมาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) ให้เกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได่รับการโอนเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ด้วยการโอนเงินรวบยอดให้ 2 เดือน รวม 10,000 บาทนั้น

ล่าสุด 2 มิถุนายน 2563 “ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบข้อมูลจากธ.ก.ส.ได้รับการยืนยันว่า ธ.ก.ส.ยังไม่มีการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรวบยอด2 เดือน รวม 10,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนการรับช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐบาลแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพราะไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กสถานะ ด่วน แจ้งเลขบัญชีผิด 3.5 แสนราย

เช็กสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” ใครยังไม่ได้เงินรีบยื่น อุทธรณ์ ภายใน 5 มิ.ย.

"เยียวยาเกษตรกร" 8 หน่วยงาน รับยื่นอุทธรณ์

"ตรวจสอบสิทธิ์" www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็กสถานะ แบบไหนได้เงิน

ธ.ก.ส. เปิด 6 ข้อควรรู้ "ตรวจสอบสถานะ" เงิน"เยียวยาเกษตรกร"

ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดแรกไปแล้วจะได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 2 และงวดที่ 3อีกครั้งวันไหน เรื่องนี้ธ.ก.ส. ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่า ธ.ก.ส.จะโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกรอีกครั้งตามวันที่ที่ได้รับโอนเงินงวดที่ 1 เช่น ธ.ก.ส.โอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรรายนั้นก็จะได้รับการโอนเงินงวดที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และงวดที่ 3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

นั่นหมายความว่าเกษตรกรจำนวน 1 ล้านรายที่ได้รับเงินเยียวยาวันแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ก็จะได้รับเงินงวดที่ 2 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้ ส่วนเกษตรกรรายอื่นๆ ธ.ก.ส.ก็จะทยอยโอนเงินให้ในวันถัดไป 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อและข้อมูลเกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรมาให้ธ.ก.ส.จำนวน 7,684,132  ราย   แบ่งเป็น

เกษตรกรกลุ่ม 1 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 6,855,421 ราย

เกษตรกรกลุ่ม 2 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 828,711 ราย

ตั้งแต่วันที่  15 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว  7,103,721 รายจำนวนเงิน 35,518.60 ล้านบาท

ยังเหลือเกษตรกรที่ยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ 580,411 ราย ดังนี้

1. ไม่พบบัญชีเงินฝากชีหรือแจ้งบัญชีไม่ถูกต้อง 356,080 ราย ธ.ก.ส. ขอให้ไปตรวจสอบสถานะ และแจ้งหมายเลขบัญชีได้ทางออนไลน์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com  จากนั้นธนาคารจะกลับมาโอนให้ใหม่ทุกวันศุกร์ โดยใช้บัญชีของธนาคารใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส.

2. ส่งคืนกระทรวงเกษตรฯ ทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง เนื่อจากเป็นบัญชีผู้เสียชีวิต 132,905 ราย จึงต้องรอให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบข้อมูลกลับมาก่อนว่ามีทายาททำการเกษตรแทนหัวหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตจริงหรือไม่ ซึ่งหากตรวจเสร็จ ธ.ก.ส.ก็พร้อมโอนเงินให้ทันที

3.ข้าราชการ 91,426 ราย กลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

ที่มา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดูข่าวต้นฉบับ