ส่องงบ"ไทยซัมมิท แหลมฉบัง"ขุมทรัพย์ "จึงรุ่งเรืองกิจ"

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 07.45 น.

กรณีบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด  บริษัทในเครือไทยซัมมิท กรุ๊ป ประกาศให้พนักงานหยุดการทำงานเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึงวันที่25 ธันวาคม2562 โดยได้รับเงินเดือน 75% (รง.ไทยซัมมิท แหลมฉบังฯ ของ “จึงรุ่งเรืองกิจ”หยุดชั่วคราว!!!)

"ฐานเศรษฐกิจ"ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2534 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีกรรมการ 6 คน ประกอบด้วย นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,892.357ล้านบาท หนี้สินรวม 1,468.634 ล้านบาท รายได้รวม 3,447.072 ล้านบาท รายจ่ายรวม  3,308.121 ล้านบาท กำไร 129.008 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไร 69.977ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 84.35% 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รง.ไทยซัมมิท แหลมฉบังฯ ของ “จึงรุ่งเรืองกิจ”หยุดชั่วคราว!!!

ดูข่าวต้นฉบับ