โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

โปรดอ่าน : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

LINE TODAY

เผยแพร่ 07 เม.ย. 2566 เวลา 05.29 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท")

บริษัทจะมีการจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) และคำตอบที่เลือกในแบบสอบถาม (1) เพื่อลงทะเบียนเข้าทำแบบสอบถาม (2) เพื่อระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม และ (3) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด และเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบสอบถามนี้

บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับทำแบบสอบถาม หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0