โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

"Thailand Smart City Expo 2022" ประเทศไทย สู่เมืองอัจฉริยะ

NATIONTV

อัพเดต 22 ส.ค. 2565 เวลา 10.49 น. • เผยแพร่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 10.05 น.

“ดีป้า - เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไทย ร่วมประมูลโครงการ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพนวัตกรรม ขณะที่ต่างประเทศ ร่วมโชว์นวัตกรรมคึกคัก ปักหมุดจัดงานหลังประชุม APEC วันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอ็น.ซี.ซี.) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ ทุกประเทศทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาเมืองให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม นำมาสู่การดำเนินชีวิตในทุกมิติ เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมสร้างความปลอดภัยของพลเมือง ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลไทย ก็ให้ความสำคัญและเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้วยปัจจัยที่ได้กล่าวมานี้ เอ็น.ซี.ซี.ฯ จึงมองเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่จะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีแนวคิดที่จะจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ ที่รวบรวมสินค้าและเทคโนโลยีฯ มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้บริหารเมือง ผู้นำชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเลือกหาสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

“เอ็น. ซี. ซี. มีความยินดีที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เล็งเห็นศักยภาพและให้การสนับสนุนการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยเรามีเป้าหมายที่สัมพันธ์กัน สอดคล้องตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐที่มุ่งมั่นส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง” นายศักดิ์ชัย กล่าว

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ดึงพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลก บนแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 2565 จัดแสดงครอบคลุม 7 กลุ่มประเภทสินค้า รวมกว่า 300 บูธ ได้แก่ ระบบจัดการด้านพลังงาน ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ระบบด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งและยานยนต์ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ สัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมทุกด้านในการใช้ชีวิต การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย แบ่งปันความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม การจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Metaverse กับเทคโนโลยี AR และ 3D Interactive ผ่านแอปพลิเคชัน “Graffity Mappers”

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม  ดีป้า
ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ดีป้า

ด้าน ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 30 พื้นที่ใน 23 จังหวัด อีกทั้งได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ที่มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมาอีก 15 พื้นที่ใน 14 จังหวัด

ดร.ภาสกร กล่าวต่อว่า กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จะต้องมีการบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด ดังนั้น งาน Thailand Smart City Expo 2022 จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดแผนการพัฒนาเมือง รวมถึงโครงการที่ตอบสนองบริบทของพื้นที่ และความต้องการของประชาชนให้กับผู้บริหารเมือง ทั้งระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ยกระดับสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยในงาน Thailand Smart City Expo 2022 ดีป้า ได้นำ Showcase ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาจัดแสดง รวมถึงเปิดเวทีให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองอัจฉริยะมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ตลอดจนพิธีมอบรางวัล The Smart City Solution Awards 2022 เพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วย

นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไอโอที กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไอโอที กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ขณะที่ นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไอโอที กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จะช่วยนำมาประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งไอโอที (IoT : Internet of Things) คือเทคโนโลยีพื้นฐานในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้งานในด้าน ระบบ command center, การวางผังเมือง หรือการประยุกต์ใช้ดาต้าที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ หรือเมืองต่างๆ จะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน เมือง หรือแม้แต่พัฒนาตัวเราเองได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น ทางสมาคมฯ และสมาชิก ได้เตรียมนำผลงานต่างๆ ที่ได้ร่วมทำกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ มาจัดแสดง ภายใต้ IoT Pavilion เพื่อโชว์นวัตกรรม ตั้งแต่เล็ก-กลาง-ใหญ่ และไฮไลท์สำคัญคือการเปิดเวทีให้มีการนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่น่าสนใจหรือธุรกิจจากกลุ่มสตาร์ทอัพให้กับนักลงทุน เพื่อให้เกิดการร่วมทุนหรือการซื้อผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างการแข่งขันและยกระดับเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทเมืองไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงการจัดเสวนาบอกเล่านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เมืองควรมี เพื่อนำไปใช้งานหรือพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็นรูปธรรม และแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ควรมุ่งเน้นหรือสนับสนุน เช่น BCG (Bio-Circular-Green Economy) การผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, ESG (Environment-Social-Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น ซึ่งไอโอทีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยเร่งกระบวนการให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงและเติมเต็มความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่เมืองอัจฉริยะต่อไป

นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สจล.
นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สจล.

นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) เป็นหน่วยงานช่วยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านวิชาการ แหล่งรวมองค์ความรู้จากนักวิจัย ดังนั้น ความร่วมมือกับ เอ็น.ซี.ซีฯ ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ของ SCiRA ให้ไปสู่ท้องถิ่น ผ่านการนำเสนองานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการแก้มลิงใต้ดิน Bangkok พื้นที่นำร่องสวนเบญจกิติ 130 ไร่ รองรับน้ำได้ 1 แสนลบ.ม. แก้ปัญหาน้ำท่วม กทม., โครงการออกแบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น ตรวจวัดฝุ่นได้แบบเรียลไทม์,โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานลอยฟ้าเลียบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 21 กิโลเมตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว ออกกำลังกายและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ สร้างทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน และ โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงรกร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สวนสาธารณะฉบับกระเป๋า (Pocket Park) แห่งแรกชุมชนคลองเตย เป็นต้น ซึ่งผลงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ สามารถเป็นแนวทางให้ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเมืองของตนและนำไปต่อยอดในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาเมืองต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน Thailand Smart City Expo 2022 ได้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.–2 ธ.ค. 65 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติม 02-229- 3525 Email: thailandsmartcity@nccexhibition.com หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://thailandsmartcityexpo.com/

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0