อย่าเครียด!! เงินไม่พอใช้ เป็นหนี้นอกระบบ รัฐบาลช่วยได้

The Bangkok Insight อัพเดต 25 ส.ค. 2562 เวลา 12.47 น. • เผยแพร่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 12.47 น. • The Bangkok Insight
อย่าเครียด!! เงินไม่พอใช้ เป็นหนี้นอกระบบ รัฐบาลช่วยได้

เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า “แก้หนี้ เสริมสภาพคล่อง ช่วยเหลือประชาชน” ผู้ที่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ หรือเป็นหนี้นอกระบบ สามารถขอรับคำปรึกษาและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดอย่างถูกกฎหมาย

1. มียอดอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท นับตั้งแต่ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2562 สะสม 91,166 บัญชี รวมเป็นเงิน 2,361.10 ล้านบาท เฉลี่ย 25,898.87 บาทต่อบัญชี

2. มียอดอนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท นับตั้งแต่มีนาคม 2560 – มิถุนายน 2562 จำนวน 612,154 ราย รวมเป็นเงิน 27,206.41 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้กวดขันจับกุมเจ้าหนี้ หรือผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และผู้ติดตามทวงถามหนี้โดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา สามารถจับกุมผู้กระทำผิดไปแล้วทั้งสิ้น 5,190 คน

สำหรับประชาชนที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ สามารถติดต่อได้ที่
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
• ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1155
• ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567
• ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359
• ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร 0 2575 3344

ดูข่าวต้นฉบับ