"มานพ" หนุ่มชาวปากะญอ เตรียมขยับขึ้น สส. แทน "ธนาธร"

สยามรัฐ อัพเดต 21 พ.ย. 2562 เวลา 15.10 น. • เผยแพร่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 15.10 น. • สยามรัฐออนไลน์

นายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( ส.ส. )บัญชีรายชื่อชาติพันธุ์กระเหรี่ยง (ปากะญอ) พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 51 เตรียมเลื่อนขึ้นเป็น ส.ส. แทน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นความเป็น ส.ส. ทำให้ปัจจุบันพรรคอนาคตใหม่มีจำนวน ส.ส. รวมทั้งสิ้น 80 คน

นายมานพ คีรีภูวดล หนึ่งในรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 51 โดยเขาเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อชาวเขาเผ่าปากะญอ (กะเหรี่ยง) ที่ทำงานร่วมกับพื้นที่เรื่องรักษาป่ามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การเป็นผู้นำเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมดอยอินทนนท์ และกรรมการมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ อีกทั้งเขาเป็นแกนนำในการยื่นหนังสือกับทางพรรคอนาคตใหม่ เพื่อเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

นายมานพ หนุ่มปากะญอ ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขาดคุณสมบัติการสมัคร ส.ส. จากกรณีถือหุ้นสื่อ ในช่วงก่อนสมัคร ส.ส.

ประวัติ… นายมานพ คีรีภูวดล เป็นชาวปากะญอ แห่ง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมจอมทอง อ.จอมทอง และ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สาขาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทความร่วมมือภาครัฐได้แก่
ในปี 2541 ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทองค์กรภาคประชาสังคม
ปี 2541 - 2544 -เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำแม่มอก-เวียงมอกอ.เถิน จ.ลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ปี 2541- 2545 -ทำงานในคณะทำงานสนับสนุนผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน –ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมจังหวัดลำปางและกองเลขาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

ดูข่าวต้นฉบับ