โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ม.ขอนแก่น ปรับหลักสูตร "เศรษฐศาสตร์" รับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

ม.ขอนแก่น ปรับหลักสูตร

นักเรียนกว่า 200 คน จากโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เดินทางมาเข้ารับฟังการแนะแนว เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรของคณะสหวิทยาการ ซึ่งมีให้นักศึกษาเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีถึง 13 หลักสูตร

นายธีระวุฒิ ธีตรานนท์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศฯ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า หนึ่งในหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน เนื่องจากขณะนี้ จ.หนองคาย เป็นที่จับตาของนักลงทุน เพราะรถไฟความเร็วสูงที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างไทยลาว จึงมีโอกาสค้าขายระหว่างประเทศเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้ จึงสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตบุคลากรที่เข้าใจการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนานวัตกรรม

รศ.ศักรินทร์ นนทพจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจในลาว เป็นผลพวงทำให้ จ.หนองคาย ขยายตัวในทางเศรษฐกิจไปด้วย

แต่สิ่งที่นักวิชาการกังวล คือโครงการสร้างพื้นฐานของไทย ยังไม่สอดรับกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเท่าที่ควร ภาครัฐควรจะเร่งเจรจาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน จ.หนองคาย ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว

ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สนใจเรียนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ฯ และหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เพิ่มขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในตลาดแรงงานที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในลาว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจไทยปรับตัวรับทุนจีนในลาว

โอกาสลงทุนโลจิสติกส์พาร์ค เชื่อมโยงสินค้าไทย-ลาว-จีน

ดูข่าวต้นฉบับ