เยาวชนชาวคริสต์คาทอลิกปลื้มปีติ พระสันตะปาปาใกล้ชิด ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

THE STANDARD อัพเดต 22 พ.ย. 2562 เวลา 15.31 น. • เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 15.31 น. • thestandard.co
เยาวชนชาวคริสต์คาทอลิกปลื้มปีติ พระสันตะปาปาใกล้ชิด ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
เยาวชนชาวคริสต์คาทอลิกปลื้มปีติ พระสันตะปาปาใกล้ชิด ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จมาที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อประกอบพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และตัวแทนเยาวชนมาร่วมในพิธีมิสซาและรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจำนวน 7,500 คน จาก 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอุ้มแฝดหญิง ธิดา และ ธิชา สุทธินาวิน วัย 5  เดือน ชาวชลบุรี และสัมผัสทักทายกับเยาวชน ซึ่งเป็นภาพที่คุ้นตาของพระองค์ สร้างความประทับใจให้กับคริสต์ศาสนิกชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมาก

 

ดูข่าวต้นฉบับ