พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12 ธ.ค. นี้ ปิดการจราจรชั่วคราว ทั้งทางบก-ทางน้ำ

อีจัน อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 11.10 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 10.48 น. • อีจัน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12 ธ.ค. นี้ ปิดการจราจรชั่วคราว ทั้งทางบก-ทางน้ำ
เนื่องจากวันที่ 12 ธ.ค. 62 นี้ จะมีพระราชพิ&#…

เนื่องจากวันที่ 12 ธ.ค. 62 นี้ จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กองบังคับการตำรวจจราจร และ กรมเจ้าท่า จะทำการปิดการจราจร ทั้งทางน้ำและทางบก โดย ทางบก จะปิด 2 สะพาน คือ สะพานพระราม 8 และ สะพานพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 15.30 -17.00 น. เมื่อขบวนเรือพระราชพิธี ถึงท่าราชวรดิฐ จะเปิดเส้นทางให้ใช้ตามปกติ

ส่วนการปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่าน มีดังนี้

  1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ
  2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
  3. ถนนจันทร์ตลอดสาย
  4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย
  5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึง สน. พระราชวัง)
  6. ถนนท้ายวังตลอดสาย
  7. ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ – แยกป้อมเผด็จ)
  8. ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ – วงเวียน รด.)

การจัดการเดินรถทางเดียว

  1. ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช – แยกสาวนีย์)
  2. ถนนจักรพงษ์ – ขวา ถนนเจ้าฟ้า – ขวาถนนพระอาทิตย์ – ถนนพระสุเมรุ)

การจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 00.00 -19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 ชั่วคราว เวลา 06.00 น. ถึง 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา 12.00 น. ถึง 19.30 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ