โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไม่มีปิดเทอม! ปีการศึกษา 63 เรียนยาว 8 เดือน เปิดเทอม 1 กค. – 30 เมย. 64

ไม่มีปิดเทอม! ปีการศึกษา 63 เรียนยาว 8 เดือน เปิดเทอม 1 กค. – 30 เมย. 64

เปิดเทอม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อธิบายการเลื่อนวันเปิดเทอม จากเดิมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนมาเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แทน จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด19 จนกระทบการเรียน-การสอน นักเรียน และครู , อาจารย์

ซึ่งจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนใหม่ จะแบ่งระยะเวลาเปิดเรียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 4 เดือน)
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (เวลา 4 เดือน)

ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาจะครบกำหนดเรียน 8 เดือน โดยจะไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม บางโรงเรียนอาจพิจารณาให้มีการเรียน การสอน วันเสาร์, อาทิตย์ มาทดแทน เพื่อให้เทอม1 มีวันปิดเทอม.

ดูข่าวต้นฉบับ