"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" รับพิจารณาคำร้อง "ไพบูลย์"พร้อมถก 15 พ.ย.นี้

สยามรัฐ อัพเดต 14 พ.ย. 2562 เวลา 07.59 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 07.59 น. • สยามรัฐออนไลน์

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" รับพิจารณาคำร้อง "ไพบูลย์" พร้อมถก 15 พ.ย.นี้ ส่งศาลรธน.วินิจฉัยปม พ.ร.บ. คำสั่งเรียกของกมธ.สภา ขัดรธน. 60 หรือไม่

วันที่ 14 พ.ย.62 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 12 พ.ย. มีมติรับคำร้องที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกพรรคพลังประชารัฐขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 13 ที่ให้อำนาจคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคล หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 129 ไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานทำการศึกษาประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ โดยเร็ว และให้มีการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาในวันพรุ่งนี้ ( 15 พ.ย.) เวลา 13.00 น.

เมื่อถามว่าผู้ตรวจฯ รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคณะกรรมาธิการป.ป.ช.ของสภาผู้แทนราษฎร์ที่มีมติเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงประเด็นถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนในวันที่ 20 พ.ย.ต้องระงับไว้ก่อนหรือไม่ เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า มติของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีผลผูกพันทุกองค์กร ซึ่งองค์กรที่มีหน้าที่จะชี้ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่คือศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมาธิการฯ ว่าจะเห็นอย่างไร อย่างไรก็ตามการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาและให้สำนักงานเร่งศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพรุ่งนี้ ก็เพราะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกันอยู่รวมทั้งสังคมให้ความสนใจ ดังนั้นในการประชุมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบว่าผู้ตรวจฯจะมีมติอย่างไร

ดูข่าวต้นฉบับ