โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

รัฐบาลกระอัก 3 เดือน เก็บรายได้ 5 แสนล้าน แต่เบิกจ่าย 1 ล้านล้านบาท

รายได้น้อยกว่ารายจ่ายเยอะ

สุดอ่วม แสนกระอัก รัฐบาลเก็บรายได้ 3 เดือน 5 แสนล้านบาท เบิกจ่ายไปเบาะ ๆ 1 ล้านล้านบาท แม้สูงกว่าที่ประมาณการ แต่ยังมีบางส่วนพลาดเป้า ไม่เป็นไปตามที่คิด

วันที่ 26 ม.ค.2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-ธ.ค.2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 531,147 ล้านบาทในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,059,145 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 305,020 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง สิ้นเดือนธ.ค. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,182 ล้านบาท

นายพรชัย กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557 ,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,651 ล้านบาท หรือ 5 .6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.6% โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 49 ,695 และ 6,362 ล้านบาท หรือ 13.7% และ 15.1% ตามลำดับจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นอกจากนี้ การส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการส่งรายได้ของบริษัท ปตท. สูงกว่า ประมาณการ ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 9,447 และ 5,384 ล้านบาท หรือ 6.6% และ 16.5% ตามลำดับเนื่องจาก ประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการ ออกไปรวมถึงได้มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ดูข่าวต้นฉบับ