รับคืน 25 เหรียญ (เครดิตเงินคืน 15 บาท) เพียงซื้อสติกเกอร์จากแคมเปญ ‘สติกเกอร์ถึงคุณแม่’ !

LINE Creators Market เผยแพร่ 01 ส.ค. 2562 เวลา 02.00 น.

รับคืน 25 เหรียญ สำหรับท่านที่ซื้อสติกเกอร์ผ่านร้านค้าสติกเกอร์ หรือรับคืน 15 บาท สำหรับท่านที่ซื้อผ่าน LINE STORE ง่ายๆ เพียงซื้อสติกเกอร์จากแคมเปญ ‘สติกเกอร์ถึงคุณแม่’ หรือส่งเป็นของขวัญจำนวน 1 เซ็ต ระหว่าง 1 ส.ค. (9.00 น.) - 12 ส.ค. (23.59 น.) 2562 นี้!

ซื้อเลยผ่าน LINE STORE >> https://lin.ee/bfo9R3k/sknj

ชื้อเลยผ่านร้านค้าสติกเกอร์ >> http://lin.ee/bHqltoB/sknj

*วิธีร่วมกิจกรรม *

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อสติกเกอร์จากแคมเปญ ‘สติกเกอร์ถึงคุณแม่’ หรือซื้อส่งเป็นของขวัญระหว่างวันที่ 1 ส.ค. (9.00 น.) - 12 ส.ค. (23.59 น.) 2562

2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อสติกเกอร์จากแคมเปญ ‘สติกเกอร์ถึงคุณแม่’ หรือซื้อส่งเป็นของขวัญ ทางร้านค้าสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันไลน์ หรือ LINE STORE เท่านั้น

- ลิงค์สำหรับ LINE STORE : https://lin.ee/bfo9R3k/sknj

- ลิงค์สำหรับร้านค้าสติกเกอร์ : http://lin.ee/bHqltoB/sknj

3. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมซื้อสติกเกอร์ผ่านร้านค้าสติกเกอร์ (STICKER SHOP) จะต้องไม่ทำการขอคืนเงินจากการซื้อเหรียญ LINE ที่ใช้ซื้อสติกเกอร์

4. ทีมงานจะทำการดึงข้อมูลการซื้อของผู้ร่วมกิจกรรม และส่งข้อความแจ้งผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อสติกเกอร์จากแคมเปญ ‘สติกเกอร์ถึงคุณแม่’ เป็นจำนวน 1 เซ็ต จะได้รับ 25 เหรียญ (เครดิต 15 บาท) ต่อท่าน

6. จำกัดรางวัล 1 เบอร์ ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

7. เหรียญ หรือ เครดิตจะถูกส่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

*หมายเหตุ *

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) รางวัลเหรียญที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของตนที่มีอยู่กับ บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ, รูปไอคอน, สถานะที่ตั้งค่าให้แสดงต่อสาธารณะในบริการนั้นๆ รวมถึงหมายเลขระบุภายในที่ LINE กำหนดขึ้นเพื่อระบุผู้ใช้แต่ละราย แก่บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครืออื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพต่าง ๆ ไปใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp)

3. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด