โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

6 ปี 314 ล.! สนง.ประกันสังคมจ้างทำ “ปฏิทิน” ก่อนดราม่าจ้าง “อผศ.” 54 ล.

กรุงเทพธุรกิจ

อัพเดต 13 ธ.ค. 2564 เวลา 05.55 น. • เผยแพร่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 05.52 น.

เจาะ “สำนักงานประกันสังคม” ว่าจ้างทำ “ปฏิทิน” ประจำปี พบระหว่าง 59-64 ดำเนินการ 5 ครั้ง “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ” ชนะ 3 ครั้ง เอกชนชนะ 1 ก่อนจ้าง “อผศ.” ทำปี 65 วงเงิน 54 ล้าน “ดราม่า” สะเทือนโลกออนไลน์

กำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้ หลังมีการแชร์กันว่อนถึงเอกสาร สำนักงานประกันสังคม ประกาศรายชื่อเอกชนผู้ชนะการคัดเลือกจัดทำ “ปฏิทินประกันสังคม ปี 2565 โดยมีชื่อของ “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” หรือ อผศ. เป็นผู้ชนะด้วยวิธีการคัดเลือก วงเงินกว่า 54 ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบในฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า โครงการจัดทำปฏิทินประกันสังคมปี 2565 ดำเนินการโดยศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 55 ล้านบาทถ้วน 

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 กำหนดราคากลางเป็นเงิน 54,985,000 บาท โดยอ้างอิงแหล่งที่มาราคากลางจาก 3 แหล่ง ได้แก่

  • สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สำนักงานพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงพิมพ์ตำรวจ

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 นายมนัส ทานะมัย ผู้ตรวจการราชการกรม ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงนามในประกาศสำนักงานประกันสังคม เผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน 54,965,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 20,000 บาท

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่า สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการว่าจ้างเอกชนจัดทำปฏิทินประกันสังคม มาแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ระหว่างปี 2559-2564 (ยกเว้นในปี 2561) ได้แก่

ปี 2559 ดำเนินจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ วงเงิน 75.91 ล้านบาท มีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ปี 2560 จ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ วงเงิน 76 ล้านบาท มีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ปี 2562 ประกวดราคาจ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงิน 53.45 ล้านบาท มีบริษัท ยูไนเต็ดโปรดักชั่น เพรส จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา

ปี 2564 จ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 54.31 ล้านบาท มีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

ปี 2564 จัดทำปฏิทินประกันสังคมปี 2565 วงเงิน 54.98 ล้านบาท ด้วยวิธีการคัดเลือก มีองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

รวมวงเงินทั้งสิ้น 314.65 ล้านบาท

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0