โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ รวม 330 ตำแหน่ง เช็กรายชื่อ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยประกอบด้วย 3 คำสั่ง ดังนี้ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 314/2565 ย้ายข้าราชการจำนวน 186 ราย มีผล 14 ก.พ.เป็นต้นไป , คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 317/2565 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 130 ราย มีผล 14 ก.พ.เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 318/2565 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 14 ราย มีผล 14 ก.พ.เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 3 ก.พ.

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 314/2565 ย้ายข้าราชการจำนวน 186 ราย มีผล 14 ก.พ.เป็นต้นไป

ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

 

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 317/2565 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 130 ราย มีผล 14 ก.พ.เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 318/2565 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 14 ราย มีผล 14 ก.พ.เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 3 ก.พ.

ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ
ปลัดมหาดไทย เซ็นคําสั่งแต่งตั้ง - โยกย้าย นายอําเภอ ทั่วประเทศ เช็กรายชื่อ

 

ดูข่าวต้นฉบับ