ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 7 ตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ ภายใต้รัฐบาล ประยุทธ์ 2/2 อย่างเป็นทางการ

Techsauce เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 07.58 น. • Techsauce Team

ขณะนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีรายชื่อตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนภายใต้รัฐบาล ที่นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2/2 มีทั้งหมด 7 ตำแหน่งดังนี้

    1    นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง (เดิมนายดอน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่แล้ว)

    2    นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

    3    นายอนุชา นาคาศัย เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

    4    นายปรีดี ดาวฉาย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

    5    นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    6    นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

    7    นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ดูข่าวต้นฉบับ