พช. จัดงาน OTOP To The Town ช่วยคนไทยฝ่าภัยโควิด-19

new18 อัพเดต 13 ก.ค. 2563 เวลา 10.37 น. • เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563 เวลา 09.20 น. • new18
พช. จัดงาน OTOP To The Town ช่วยคนไทยฝ่าภัยโควิด-19
พช. จับมือสภาสตรีฯ เชิญชวนคนไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย พร้อมเดินหน้าจัด OTOP To The Town บุกห้างใหญ่ใจกลางเมือง 11 จุด ขนผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศ ให้แฟนพันธุ์แท้โอทอปช้อปกันจุใจ มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว ช่วยผู้ประกอบการ OTOP ไทยฝ่าภัยโควิด-19

พช. จับมือสภาสตรีฯ เชิญชวนคนไทยสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย พร้อมเดินหน้าจัด OTOP To The Town บุกห้างใหญ่ใจกลางเมือง 11 จุด ขนผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศ ให้แฟนพันธุ์แท้โอทอปช้อปกันจุใจ มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว ช่วยผู้ประกอบการ OTOP ไทยฝ่าภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนราชการ ร่วมเปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่กระทรวงมหาดไทยยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้มาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยหลายปีที่ผ่านมามีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดเดิมที่เคยจัดเป็นประจำและประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

 ในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกระดับ ดังนั้นหลังจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ระยะที่ 4 ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงให้เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและมีความเข้มแข็ง โดยจัดงาน “OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมกับสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดการค้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรจากทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย และตั้งเป้าการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

 นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกได้ประสบ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน การค้าขาย ย่ำแย่กันโดยทั่วหน้า แต่ประเทศไทยของเราโชคดีมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง และคนไทยมีวินัยช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลที่ได้กำหนดออกมา หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคือต้องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม OTOP เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ดูแลครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังประเทศไทยพ้นวิกฤติโควิด-19 จำเป็นต้องช่วยกันเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยเร็ว ด้วยการกินใช้ของไทย สวมใส่ผ้าไทย และเที่ยวเมืองไทย สำหรับงานนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนดูแลช่วยเหลือให้กลุ่มพี่น้องประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม OTOP มีโอกาส มีช่องทางการตลาด ดังนั้นจึงได้คัดสรรสินค้าดีๆ ของทุกภูมิภาค มากกว่า 1,000 รายการ มาจำหน่ายในงาน ‘OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด’ เรียกว่าขนจากทั่วเมืองไทยมาให้ช้อปในเมืองกรุง และได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล สยามพารากอน  ไอคอนสยาม และศูนย์ราชการฯรวมแล้ว 11 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2563 ได้แก่ (1)  เซ็นทรัลเวิลด์ 10-15 ก.ค. 2563 (2) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  13-17 ก.ค 2563 (3)  ไอคอนสยาม 17-22 ก.ค. 2563 (4) เซ็นทรัล บางนา  23-29 ก.ค. 2563 (5) เซ็นทรัลพระราม9 17-23 ส.ค. 2563 (6) สยามสแควร์ 20-23  ส.ค. 2563 (7)  เดอะมาร์เก็ต 8-13 ก.ย. 2563 (8)  เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ 8-14 ก.ย. 2563 (9) เซ็นทรัลพระราม 3  10-16 ก.ย. 2563 (10) สยามพารากอน  10-16 ก.ย.2563 และ (11) เซ็นทรัลพระราม3  17-23 ก.ย.2563

”อีกเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง คือมติ ครม. ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสนอ ซึ่งประมาณ 20 เปิร์เซ็นต์  จากผู้ประกอบการร้านค้า OTOP กว่า 8 หมื่นราย เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้า เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นสินค้าที่ยอดขายดีมากมาตลอด ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชน และครั้งนี้ก็ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ผ้ามาจำหน่ายในงาน OTOP To The Town นี้ด้วย จึงของเชิญชวนให้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง มาช่วยกันอุดหนุนให้กำลังใจกับพี่น้อง OTOP เพราะกำลังใจของท่านก็จะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้พี่น้อง OTOP หลายพันครอบครัวได้มีโอกาสดีของชีวิต มีอาชีพมีรายได้ดูแลครอบครัวให้มีความเข้มแข็งต่อไป นอกจากจะได้สินค้าชุมชนคุณภาพดี ที่สร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาแล้ว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วยครับ” อธิบดี พช. กล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ