โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

วันที่ 9 เดือน 9 LINE STICKERS ใจดีแจก 9 เหรียญทันที เพียงซื้อสติกเกอร์ ธีม หรือ อิโมจิ วันนี้เท่านั้น!

รับทันที 9 เหรียญ เมื่อซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ หรือส่งเป็นของขวัญจำนวน 1 เซ็ต ในวันที่ 9 กันยายน 2563 (ระหว่างเวลา 9.00 น. - 23.59 น.) นี้ รับคืนทันที 9 เหรียญ สำหรับท่านที่ซื้อผ่านร้านค้าสติกเกอร์ ร้านค้าธีมหรือ ผ่านร้านค้า LINE STORE จำกัดเฉพาะ 85,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น (1 LINE ID ต่อ 3 สิทธิ์) ด่วน!!

ซื้อสติกเกอร์ ธีม อิโมจิ ผ่าน LINE STORE >> คลิก

ชื้อสติกเกอร์ และอิโมจิ ผ่านร้านค้าสติกเกอร์ >> คลิก

ชื้อธีม ผ่านร้านค้าธีม >> คลิก

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม

1) เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

   1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อหรือส่งของขวัญสติกเกอร์,ธีม หรือ อิโมจิ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 23.59 น. ผ่านร้านค้าสติกเกอร์ ร้านค้าธีม ในแอปพลิเคชันไลน์ (ตามลิงก์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) หรือ ร้านค้า LINE STORE (http://store.line.me) เท่านั้น ยกเว้นสติกเกอร์และธีม ดังต่อไปนี้จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

• ลิงก์ร้านค้าสติกเกอร์ : https://lin.ee/hTxjo8H/sknj/LTD

• ลิงก์ร้านค้าธีม : https://lin.ee/yiO7s8e/sknj/LTD

• ลิงก์ร้านค้า LINE STORE : https://lin.ee/eDQa6x6/sknj/LTD

   1.2 เมื่อซื้อหรือส่งของขวัญสติกเกอร์,ธีม หรือ อิโมจิตามข้อ 1.1 แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ขอคืนเงิน (Refund) จากการซื้อเหรียญไลน์ (LINE Coin) ที่ใช้ซื้อสติกเกอร์,ธีม หรือ อิโมจิ 

2) เงื่อนไขและรายละเอียดการรับรางวัล 

   2.1 ผู้ร่วมกิจกรรม 85,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2 ครบถ้วนสมบูรณ์จะได้รับ 9 เหรียญไลน์ (LINE Coin) มูลค่ารางวัลละ 6 บาท ทันที  

   2.2 บริษัทขอจำกัดสิทธิ์การรับรางวัล 1 LINE ID ต่อ 3 สิทธิ์ เท่านั้น 

3) กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ 

4) บริษัทจะมีการแจ้งเตือนการได้รับเหรียญไลน์ผ่านบัญชีทางการ LINE STICKERS อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ได้เพิ่มบัญชีดังกล่าวเป็นเพื่อนกับท่าน ท่านสามารถตรวจสอบการได้รับเหรียญไลน์ได้ที่หน้าแทป “กระเป๋าเงิน” (Wallet) ในแอปพลิเคชันไลน์ 

5) บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 หรืออาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp

6) ทีมงานบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลการซื้อของผู้ร่วมกิจกรรมและส่งของรางวัลไปยังผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน 

7) รางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้ 

8) รางวัลเหรียญไลน์ที่ได้รับไม่มีวันหมดอายุ 

9) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม 

10) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ 

11) การตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้