พระราชินี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สยามรัฐ อัพเดต 07 ธ.ค. 2562 เวลา 15.22 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 15.22 น. • สยามรัฐออนไลน์
พระราชินี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่ 7 ธ.ค.62 เวลา 16.14 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงรับการทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา - ตราดอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯไปยัง THE SEAT OF WISDOM (รูปปั้นแม่พระ) ทอดพระเนตรศาลาจตุรมุขไพจิตร และเสด็จฯเข้าสู่ห้อง KING และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ที่ห้อง QUEEN แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับ คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด

ดูข่าวต้นฉบับ