โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

ไทยเที่ยวไทยฟื้นศก.ประเทศได้อย่างไร

กรุงเทพธุรกิจ

อัพเดต 17 ส.ค. 2563 เวลา 09.48 น. • เผยแพร่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 10.00 น.

จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2562 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 10.55-10.75 ล้านคน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 385,000 ล้านบาท ดังนั้นควรดึงเม็ดเงินจำนวนนนี้กลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวในไทย โดยนำเสนอแพ็คเกจการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สวยๆ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกยังปิดประเทศอยู่ จึงต้องหันมาจัดโปรแกรม ทำทัวร์พาคนไทยเที่ยวไทยแทน

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU กล่าวว่า เดิมไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 40 ล้านคน มีรายได้เกือบ 2 ล้านล้านบาท โดย 68% มาจากคนเอเชียตะวันออกและอาเซียน แต่ปี2563 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียง 2 เดือนแรก คือ ม.ค.-ก.พ. 2563 เท่านั้น เพราะหลังจากนั้นต้องปิดประเทศจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ขณะนี้แม้รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการลง

159762885345
159762885345

โดยเปิดให้สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แบบมีเงื่อนไขกักตัว 14 วัน แต่จำนวนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานั้นยังน้อยและส่วนใหญ่เป็นการนำชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาในไทย ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุนให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น อย่าง แคมเปญเราเที่ยวด้วยกัน ก็สามารถช่วยได้เฉพาะในช่วงวันหยุดยาว และเสาร์อาทิตย์ โดยธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอานิสงค์จะอยู่ในเมืองใกล้กรุงเทพฯ อย่าง พัทยา หัวหิน ชะอำ แต่โรงแรมจังหวัดอื่นๆ ยังคงซบเซา    

ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องปรับตัว ปรับกลุ่มลูกค้า โดยขณะนี้กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและยังสามารถท่องเที่ยวได้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณ โรงแรมต้องมีความชัดเจนต่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่าจะมีโปรโมชั่น หรือมีการอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง รวมถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นสำคัญ เพราะคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยอาจทำแพ็คเกจระยะสั้น และระยะยาว

 “อยากเสนอให้มีการนำเรื่องของอาหารมาเป็นแรงดึงดูดเรียกลูกค้า ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้แก่สถานประกอบการ เช่น มีการจัดทำอาหารในราคาที่จับต้องได้ จัดทำเดลิเวอรี่ เป็นต้นส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องกลับมาทำทัวร์ในประเทศ รวมทั้งมุ่งตลาดด้านการจัดประชุม สัมมนาแก่ธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบ อาทิ  ธุรกิจอาหารเสริม/ยา โลจิสติกส์ ตลาดออนไลน์ เครื่องสำอาง ต้องจัดราคาพิเศษ ทำเส้นทางโปรแกรมทัวร์ใหม่”ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว

159759502942
159759502942

มาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังคงต้องคำนึงถึงปากท้องของประชาชนร่วมด้วย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มธบ. กล่าวอีกว่า ตอนนี้อาจถึงเวลาที่รัฐบาลต้องเพิ่มแนวทางกระตุ้นเม็ดเงินในภาคธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมมากขึ้นจากเดิม เพราะลำพังไทยเที่ยวไทยอาจจะช่วยภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้ไม่มากพอ

โดยอาจจัดทำโควตานักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ เข้ามากระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศไทย  โดยเฉพาะบริษัทนำเที่ยวที่เคยพาคนไทยไปต่างประเทศหรือทัวร์เอาท์บาวด์ ซึ่งมีฐานลูกค้าคนไทยอยู่แล้ว ควรดึงลูกค้ากลุ่มนี้มาเที่ยวในประเทศ

ปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มานานแล้ว จึงอยากเสนอให้รัฐพิจารณาการกักตัว 14 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์และพร้อมรับการกักตัว แต่ต้องดูความพร้อมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแต่ละแห่งด้วยว่าจะสามารถรองรับการเป็น Alternative State Quarantine (ASQ) ของนักท่องเที่ยวได้ปริมาณกี่คนต่อวัน

159762885895
159762885895

การจัดการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble หรือ การจับคู่ท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศที่มีสถานการณ์และมีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ในความจริงสังคมไทยยังรับไม่ได้ เพราะกังวลว่าจะมีการติดเชื้อระลอกสอง จึงอยากเสนอให้จัดทำเป็นโควตาประเทศ แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.นักท่องเที่ยวแบบที่มีวีซ่าระยะยาว โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป การันตีรายได้ที่ 65,000ต่อเดือน มีการประกันสุขภาพ กลุ่มนี้จะสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้

2.กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป ใช้วีซ่า 3 เดือน 

3.นักศึกษาต่างประเทศ ไทยมีนักศึกษาจีน กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่าค่อนข้างมาก พวกเขาต้องการกลับมาเรียน ซึ่งทางรัฐบาลต้องเพิ่มสถานที่กักกันตัว Alternative State Quarantine (ASQ) จาก 32 แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ โดยกระจายไปจังหวัดที่มีความพร้อมทางการแพทย์ให้มากขึ้น คนกลุ่มนี้พร้อมกันกักตัว 14 วัน และพวกเขาจะมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศได้นานขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ฉะนั้น รัฐบาลต้องทำการบ้านเรื่องนี้

159759502452
159759502452

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มธบ. กล่าวด้วยว่า รัฐควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคการขนส่ง ควรมีการจัดทำส่วนลด ราคาพิเศษ และร่วมมือกับหน่วยงานบริษัททัวร์ต่างๆ โดยจัดส่วนลดค่าเดินทางมาสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

เนื่องจากมีกลุ่มผู้เกษียณอายุจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่ามีส่วนลดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง ควรมีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการ พร้อมแนวคิดใหม่ๆ ส่วนบริษัทท่องเที่ยวต้องปรับแผนการจัดรายการนำเที่ยว ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ต้องพร้อมรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ให้ทัน

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น