โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

รู้จัก "ขนาด A4" ที่ถูกต้อง และมาตรฐานกระดาษอื่นๆ ที่ควรรู้

ภาพไฮไลต์

แม้ว่ากระดาษมาตรฐานจะมีหลายขนาดแตกต่างกันออกไป แต่กระดาษ A4 (เอสี่) คือ ขนาดกระดาษที่นิยมใช้กันมากที่สุดในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการใช้ในการเขียนรายงานและเอกสารต่างๆ หรือแม้กระทั่งการถ่ายเอกสาร เราก็ยังจำเป็นต้องใช้ขนาด A4 เพื่อให้มีความเป็นสากลและทางการมากที่สุด ดังนั้น การรู้จักขนาดที่ถูกต้องของขนาดกระดาษ A4 จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้ไว้ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

ทำความรู้จัก "ISO 216" มาตรฐานของขนาดกระดาษ A4

"ISO 216" คือ ระบบของมาตรฐานขนาดกระดาษที่ถูกกำหนดขึ้น ใช้เพื่อวัดมาตรฐานกระดาษขนาดต่างๆ ซึ่งเมื่อเรานำกระดาษมาพับครึ่ง จะพบว่ากระดาษเหล่านี้ยังคงมีสัดส่วนเดียวกับขนาดก่อนพับ เพียงแต่มีขนาดย่อส่วนเล็กลง ทำให้สะดวกในการนำไปตัดเพื่อนำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ นั่นเอง

ขนาด A4 มาตรฐาน คือ เท่าไร? 

มาตรฐานของกระดาษขนาด A4 สามารถใช้วิธีตั้งค่าผ่านหน่วยวัดต่างๆ ได้หลายแบบ รวมทั้งขนาด A4 แนวนอนและแนวตั้ง ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยเลือกใช้ค่าตัวเลขหน่วย ดังนี้

ขนาด A4 กี่ Pixel (พิกเซล)?
2480 x 3508 พิกเซล

ขนาด A4 กี่มิลลิเมตร?
210 x 297 มิลลิเมตร

ขนาด A4 กี่เซนติเมตร?
21 x 29.7 เซนติเมตร

ขนาด A4 กี่นิ้ว?
8.3 x 11.7 นิ้ว

ขนาดกระดาษ มาตรฐานชุด A อื่นๆ ที่ควรรู้

นอกจากขนาด A4 แล้ว กระดาษมาตรฐาน A ก็ยังแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆ ได้ตั้งแต่ A0 จนถึง A10 เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดเล็ก มีขนาดความกว้าง x ความยาว ดังต่อไปนี้

 • กระดาษ A0
  นิ้ว : 33.1 x 46.8
  เซนติเมตร : 84.1 x 118.8

 • กระดาษ A1
  นิ้ว : 23.4 x 33.1
  เซนติเมตร : 59.4 x 84.1

 • กระดาษ A2
  นิ้ว : 16.5 x 23.4
  เซนติเมตร : 42 x 59.4

 • กระดาษ A3
  นิ้ว : 11.7 x 16.5
  เซนติเมตร : 29.7 x 42

 • กระดาษ A4
  นิ้ว : 8.3 x 11.7
  เซนติเมตร : 21 x 29.7

 • กระดาษ A5
  นิ้ว : 5.8 x 8.3
  เซนติเมตร : 14.8 x 21

 • กระดาษ A6
  นิ้ว : 4.1 x 5.8
  เซนติเมตร : 10.5 x 14.8

 • กระดาษ A7
  นิ้ว : 2.9 x 4.1
  เซนติเมตร : 7.4 x 10.5

 • กระดาษ A8
  นิ้ว : 2 x 2.9
  เซนติเมตร : 5.2 x 7.4

 • กระดาษ A9
  นิ้ว : 1.5 x 2
  เซนติเมตร : 3.7 x 5.2

 • กระดาษ A10
  นิ้ว : 1 x 1.5
  เซนติเมตร : 2.6 x 3.7

การทราบขนาดของกระดาษ A4 ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานด้านเอกสาร หรือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพราะจะได้กำหนดขนาด A4 ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเอง.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ