โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด

ThaiNews - ไทยนิวส์ออนไลน์

อัพเดต 19 ม.ค. 2566 เวลา 13.01 น. • เผยแพร่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 12.42 น.

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด เช็กรายละเอียด

19 ม.ค. 2566 ทางเฟซบุ๊กเพจMiss Grand Thailand ได้ออกมาประกาศ เงื่อนไขใหม่การรับสมัครผู้เข้าประกวด ระบุว่า…

เรื่อง เงื่อนไขการรับผู้สมัครผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 77 จังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand 77 จังหวัด

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด

ตามที่ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน) ผู้จัดการประกวด Miss Grand Thailand ได้กำหนดเงื่อนไขรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัด เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดตามที่ระบุในสัญญาแล้วนั้น บัดนี้ กองประกวด Miss Grand Thailand ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทเวทีการประกวด Miss Grand Thailand

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด

โดยไม่อนุญาตให้ท่านรับสมัครผู้เข้าประกวดที่ผ่านการประกวดจากเวที มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป และ นางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป รวมไปถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด ถึงแม้ไม่ได้ตำแหน่งก็ตาม จึงขอความร่วมมือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากท่านละเลย และ/หรือ จงใจละเมิดระเบียบดังกล่าวนั้น จะถือเป็นเหตุทำให้ท่านขาดคุณสมบัติในการเป็น Provincial Director (PD) และการพิจารณาสิทธิพิเศษอื่นๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคต

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือกับองค์กรมิสแกรนด์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามตามอย่างเคร่งครัด

กองประกวด Miss Grand Thailand

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด
มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ออกเงื่อนไขใหม่ การรับสมัครผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด

ขอบคุณ Miss Grand Thailand

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0