3 ขั้นตอน...ป้องกัน ‘เงินช็อต’ ก่อนสิ้นเดือน!!!

Wealthy Thai อัพเดต 10 ก.ค. 2563 เวลา 04.38 น. • เผยแพร่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 04.38 น. • wealthythai
3 ขั้นตอน...ป้องกัน ‘เงินช็อต’ ก่อนสิ้นเดือน!!!
เคยกันบ้างไหมที่ทำงานมาหลายปีแต่ไม่เคยได้ลั้นลากับเงินเดือนเกินสิ้นเดือนกันสักที ถ้าอยากให้เงินอยู่ในกระเป๋าเราไปนานๆ ก็ต้องเช็กรอยรั่วที่กระเป๋าว่ามีตรงไหนบ้าง หรือก็คือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน ป้องกันเงินช็อตก่อนสิ้นเดือน

 

เคยกันบ้างไหมที่ทำงานมาหลายปีแต่ไม่เคยได้ลั้นลากับเงินเดือนเกินสิ้นเดือนกันสักที ถ้าอยากให้เงินอยู่ในกระเป๋าเราไปนานๆ ก็ต้องเช็กรอยรั่วที่กระเป๋าว่ามีตรงไหนบ้าง หรือก็คือค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน ป้องกันเงินช็อตก่อนสิ้นเดือน

 

1) ตรวจสอบเงินที่ต้องจ่ายแน่นอน

 

เดือนๆ หนึ่ง จะมีค่าใช้จ่ายที่ลดก็ยาก ไม่จ่ายก็ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายแน่ๆ เช่น ค่าเช่าค่าผ่อนบ้าน ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปทำงาน ค่าอาหารหลักสามมื้อ ค่าอุปการะคนที่บ้าน ค่าของใช้เข้าบ้าน ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างแน่นอนในทุกเดือน เพราะต้องจ่ายบนกิจวัตรประจำวัน อย่างการเดินทางไปกลับที่ทำงาน ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟฟ้า ในแต่ละเดือนคงไม่ต่างกัน

 

“ลำดับแรกจึงควรเช็กก่อนว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีอะไรบ้าง และมีจำนวนรวมกันประมาณเท่าไร พอเงินเดือนเข้าก็ต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ต่างหาก เตรียมจ่ายออกไป ส่วนที่เหลือก็ค่อยมาวางแผนว่าจะใช้จ่ายสักเท่าไร หรือคุมอย่างไรไม่ให้มากเกินไป”

 

2) ตั้ง ‘Budget’ ตามกลุ่มค่าใช้จ่าย

 

ท่านควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละเดือนด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าสังสรรค์ ค่าท่องเที่ยว ฯลฯ รวมถึง ‘ค่าใช้จ่ายแฝง’ ที่อาจลืมไปเพราะถูกหักอัตโนมัติไป เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อรับเงินเดือน เงินชำระหนี้ กยศ. ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั่วไปจะแบ่งได้ 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

 

(ก) “ค่าใช้จ่ายคงที่” ซึ่งต้องจ่ายแน่ๆ ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน

(ข) “ค่าใช้จ่ายผันแปร” ที่อาจสูงขึ้นหรือน้อยได้ทุกเดือน ตามลักษณะการใช้จ่ายหรือใช้ชีวิต เช่น ค่าอาหารกลางวันกับเพื่อนที่ทำงาน ค่าปาร์ตี้มื้อเย็นกับเพื่อนฝูง ค่าเสื้อผ้าเครื่องประดับ หรือแม้แต่ของของขวัญสำหรับคนพิเศษ ฯลฯ

(ค) “ค่าใช้จ่ายเพื่อออมหรือลงทุน” ที่นำไปฝากในเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ ลงทุนกองทุนรวม หรือลงทุนหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการหักอัตโนมัติ ทำรายการล่วงหน้า หรือทำด้วยตนเองทุกๆ เดือนก็ได้

 

“หลายคนอาจรู้สึกขัดใจว่าเงินที่นำไปเก็บไว้ไม่ควรเป็นค่าใช้จ่าย แต่หากเราตั้งใจเก็บเงินจริงๆ โดยโยกเงินจากบัญชีเงินเดือนไปฝากหรือลงทุนอีกบัญชีหนึ่งแล้ว และไม่คิดถอนนำออกมาใช้เร็วๆ นี้ ก็ควรมองเงินที่โยกไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งที่จ่ายและหมดไป ไม่ควรมองว่าแค่ว่าย้ายที่เก็บ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะถอนออกมาใช้อยู่ดี”

 

                    

 

3) เปิดบัญชี… ‘แยกการใช้จ่าย

 

แม้จะแยกกลุ่มค่าใช้จ่าย และตั้ง ‘Budget’ แล้ว แต่เมื่อต้องใช้จ่ายจริงคงเป็นเรื่องยากที่จะใช้จ่ายให้เป็นไปตาม Budget ที่ตั้งไว้ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุม Budget ได้ดี คือ ‘การแยกบัญชี’ เพื่อรองรับแต่ละค่าใช้จ่าย โดยการโอนเงินแยกในบัญชีออมทรัพย์ต่างๆ ทันทีที่ได้รับเงินเดือนอย่างน้อย 4 บัญชี ดังนี้

           

(ก) เพื่อรอตัดบัญชีอัตโนมัติ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

(ข) เพื่อรอตัดบัตรเครดิต ที่รูดใช้จ่ายไปในเดือนก่อนหน้า

(ค) เพื่อรอจ่ายหรือถอนเป็นเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแน่นอนในการดำรงชีวิต โดยควรทยอยถอนเป็นรายวันหรือสัปดาห์ เพื่อคุมไม่ให้เกิน Budget ที่ตั้งไว้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ฯลฯ

(ง) เพื่อรอจ่ายหรือถอนเป็นเงินสด สำหรับค่าใช้จ่ายตามสถานการณ์ ทั้งแบบที่เต็มใจและไม่เต็มใจ เช่น ค่าปาร์ตี้สังสรรค์ ค่าชอปปิง ภาษีสังคม ฯลฯ

 

“ซึ่งการแยก ‘บัญชีออมทรัพย์’ เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพียงแค่เสียเวลาไปเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารและผูกบัญชีกับแอปพลิเคชัน ‘Mobile Banking’ เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปมาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแม้ต่างธนาคาร รวมถึงยังสามารถถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรที่ตู้ ATM ผ่าน Mobile Banking ได้ด้วย ซึ่งทำให้การแยกบัญชีออมทรัพย์เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเรื่องที่แสนง่าย”

 

นอกจากบัญชีออมทรัพย์ข้างต้นแล้ว ทุกคนควรมี ‘บัญชีเพื่อออมหรือลงทุน’ ด้วย เช่น กองทุนรวมตามความเสี่ยงยอมรับได้ เงินฝากประจำปลอดภาษี ฯลฯ โดยควรตั้งหักเงินอัตโนมัติหรือทำรายการล่วงหน้า เพื่อหักเงินจากบัญชีเงินเดือน ณ วันเงินเดือนออกไปยังบัญชีเพื่อออมหรือลงทุนอย่างน้อย 10%-20% ของเงินเดือนที่ได้รับด้วย

 

“เงินเดือน” เป็นสิ่งที่เพิ่มยาก แต่ถ้า ‘คุมค่าใช้จ่าย’ ให้ดี จัดสรรเงินต่างๆ ต้นเดือน การมีเงินเหลือถึงสิ้นเดือนก็เป็นเรื่องง่ายๆ และการมีเงินเหลือเก็บเพื่ออนาคตที่สดใสก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ LINE@cfpthailand,TFPA Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

 

ดูข่าวต้นฉบับ