โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไอที ธุรกิจ

ต่างชาติขนเงินลงทุนในไทยกว่า 50,000 ล้านบาท จำนวนเพิ่มขึ้น 17%

ทันข่าว Today

เผยแพร่ 22 พ.ค. เวลา 11.34 น. • ทันข่าว Today

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยสถิตินักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 พุ่งสูงขึ้น โดยมีตัวเลขนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542 จำนวน 253 ราย รวมเม็ดเงินลงทุนกว่า 54,958 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทยถึง 1,019 คน

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมาที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 63 ราย เม็ดเงินลงทุน 34,055 ล้านบาท

รองลงมา คือ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 42 ราย เม็ดเงินลงทุน 4,499 ล้านบาท

ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา จำนวน 41 ราย เม็ดเงินลงทุน 1,148 ล้านบาท

อันดับที่ 4 ประเทศจีน จำนวน 29 ราย เม็ดเงินลงทุน 4,031 ล้านบาท

และอันดับที่ 5 เป็นของประเทศฮ่องกง จำนวน 17 ราย เม็ดเงินลงทุน 1,650 ล้านบาท

ส่วนประเทศอื่นๆ รวม 61 ราย เม็ดเงินลงทุน 9,575 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่า การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 4 เดือนแรกของปี 2566 จำนวน 36 ราย คิดเป็น 17%

ขณะที่การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในช่วง 4 เดือนแรกของปีมีจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย มูลค่าการลงทุนจำนวน 14,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 79%

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น