พบวิธีทำงานของสมองเมื่อร่างกายเจ็บปวด

AFP เผยแพร่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 10.16 น. • Ua-phan
ทำงานของวงจรสมองต่อสัญญาณความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เปรียบได้กับกลไกเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่บ้านควบคุมอุณหภูมิห้อง Fred TANNEAU / AFP
ทำงานของวงจรสมองต่อสัญญาณความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เปรียบได้กับกลไกเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่บ้านควบคุมอุณหภูมิห้อง Fred TANNEAU / AFP

 

ทีมนักวิทยาสาสตร์พบว่า การรับรู้ความเจ็บปวดเป็นหนทางแห่งการรอดชีวิต

ทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์สุขภาพองค์รวมและทางเลือกแห่งชาติ หรือNCCIH รายงานการศึกษาล่าสุด ที่เน้นเรื่องการทำงานของวงจรสมองในการยกระดับและปรับลดสัญญาณความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เปรียบได้กับกลไกเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่บ้านควบคุมอุณหภูมิห้อง โดยสมองส่วนข้างที่เรียกว่า อะมิกดาลา มีส่วนในการทำงานแบบทวีคูณ

การทดลองกับหนู ทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่า กิจกรรมในเซลล์ประสาทที่แสดงปริมาณเอนไซม์โปรตีน ซี–เดลต้า จะเป็นตัวเพิ่มความเจ็บปวด ส่วนเซลล์ประสาทที่แสดงค่าฮอร์โมนโซมาโตสตาตินยับยั้งให้เกิดกิจกรรมในระบบประสาท จะต้องการแสดงออกถึงความเจ็บปวด โดยที่สมองส่วนอะมิกดาลา ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้น

ผลสำรวจปี2012 ร้อยละ11 ของอเมริกันในวัยผู้ใหญ่มีอาการปวดทุกวัน และมากกว่าร้อยละ17 มีอาการปวดรุนแรง