อธิบดีกรมขนส่งฯ ยัน ทดสอบผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ เป็นเพียงแนวคิด

PPTV HD 36 อัพเดต 08 ส.ค. เวลา 05.18 น. • เผยแพร่ 08 ส.ค. เวลา 05.07 น.
อธิบดีกรมขนส่งฯ ยัน ทดสอบผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ เป็นเพียงแนวคิด
“จิรุตม์” เผย มีแนวคิดเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพจากบัตรแบบกระดาษ เป็นแบบสมาร์ทการ์ด   

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดในการเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพจากบัตรแบบกระดาษมาเป็นแบบสมาร์ทการ์ด  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ฐานข้อมูลผู้ถือใบขับขี่มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น  เพราะผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ในฐานข้อมูลระบบเดิม  โดยหากมาเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ด ที่มี QR Code แล้ว กรมการขนส่งทางบกจะมีฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปต่อยอดพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยครอบคลุมทุกมิติ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

กรมขนส่งฯ จ่อเรียก “ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ” ทดสอบสมรรถภาพใหม่ เบื้องต้นอายุ 70 ปีขึ้นไป

ส่วนการทดสอบสมรรถภาพผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ยังเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น  ยังไม่มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน เพราะการกำหนดให้กลับมาทดสอบเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

อย่างไรก็ตามที่มาของแนวคิดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีความพร้อมเพียงพอ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงต้องหารือกับทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรอบเหมาะสมในการดำเนินการ

TDRI หนุนขนส่งฯ เรียกทดสอบใบขับขี่ตลอดชีพ “อายุ 70 ปีขึ้นไป”

 

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ