e-book หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดดาวน์โหลดอ่านฟรี

IT24Hrs เผยแพร่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 11.56 น. • iT24Hrs by ปานระพี
e-book หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดดาวน์โหลดอ่านฟรี

e-book หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดดาวน์โหลดอ่านฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA คลิกที่นี่  

e-book หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

โดยเนื้อหานั้น เป็นหนังสือที่ทำให้คุณได้ทำความรู้จักเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ได้อย่างเข้าใจง่าย และเห็นประโยชน์สำคัญของ AI และแนวทางการพัฒนา AI มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อเทคโนโลยี AI จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในยุคที่ AI สามารถจัดการกับเรื่องรอบตัวของเราในอนาคต ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ AI เบื้องต้นและช่วยสร้างแนวคิดในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการทำงานของรัฐบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน และต่อยอดได้

สามารถดาวน์โหลดหนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้ฟรีที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2157/

ดูข่าวต้นฉบับ