โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม LINE MELODY x BOWKYLION LANTA CONCERT

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม LINE MELODY x BOWKYLION LANTA CONCERT”

ผู้ใช้บริการ LINE ที่มี LINE ID ลงทะเบียนในประเทศไทย สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “LINE MELODY x BOWKYLION LANTA CONCERT” ได้โดยการซื้อเมโลดี้จากศิลปิน BOWKYLION ตั้งแต่วันที่ 30มกราคม 2566 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE (LINE Application) หรือ บนร้านค้า LINE MELODY STORE (http://melody.line.me)

1. เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ที่ระบุไว้ (https://lin.ee/LmzrIHA/ddkh/lmdlantaconcert/regis) หรือผ่านบัญชีทางการไลน์เมโลดี้ (LINE MELODY OFFICIAL ACCOUNT) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของไลน์เมโลดี้ และห้ามบล็อคบัญชีทางการดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม

1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องซื้อเมโลดี้ของศิลปิน BOWKYLION (สามารถดูรายชื่อเสียงเมโลดี้เพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/Xr8dqJR/ddkh/lmdlantaconcert/regis) ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น. – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น.

2. การประกาศรางวัล รายละเอียด และเงื่อนไขการรับรางวัล

2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 ท่านแรก ที่ปฏิบัติตามข้อ 1. ครบถ้วน และมียอดการซื้อเสียงเมโลดี้ของเพลงที่ระบุไว้สูงที่สุด (ไม่นับยอดดาวน์โหลดจากเพลงที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม) จะได้รับบัตรคอนเสิร์ต BOWKYLION LANTA มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท และ 1,500 บาท (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล

2.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ติดต่อโดยตรงไปยัง LINE ID ของผู้ชนะรางวัลล่วงหน้า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์เมโลดี้ (LINE Melody Official Account) โดยผู้ชนะรางวัลจะต้องกรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ที่ได้รับทางบัญชีทางการไลน์เมโลดี้ เพื่อให้ผู้ชนะยืนยันตัวตน และใช้เป็นข้อมูลในการรับของรางวัล ทั้งนี้ ห้ามมิให้บล็อกบัญชีทางการไลน์เมโลดี้ เพราะอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถรับทราบผลในกิจกรรมนี้ได้ อันส่งผลให้ท่านเสียสิทธิ์ในการรับรางวัล

ผู้ชนะรางวัลต้องกรอกรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มิฉะนั้น ให้ถือว่าผู้ชนะรางวัลดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ประกาศและแจกรางวัลให้แก่ผู้ที่มียอดถูกใจความคิดเห็นสูงที่สุดในลำดับถัดไป

2.3 บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์เมโลดี้ (LINE MELODY OFFICIAL ACCOUNT)

2.4 บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะตามรายละเอียดที่ผู้ชนะรางวัลแจ้งไว้ตามข้อ 2.2

3. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“LINE”) ของรางวัลจะเป็นไปตามที่ LINE กำหนดไว้

4. LINE จะมีการจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับของรางวัล เพื่อส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ LINE อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

5. พนักงานของ LINE และครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

6. การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

7. LINE สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชนะรางวัลและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม

8. LINE ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

9. การได้รับของรางวัล และ/หรือ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนี้ มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับรางวัลนำประโยชน์ที่ได้รับนี้ไปจำหน่ายต่อในทางการค้าแต่อย่างใด

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่าการรับรางวัลหรือการมีเงินได้จากประโยชน์ดังกล่าวอาจถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตามประมวลรัษฎากร และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด

11. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กับข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่สุด

12. การตัดสินใด ๆ ของ LINE หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้

0
0