กลุ่มอนุรักษ์ระบุปริมาณออกซิเจนหายไปส่งผลต่อความเป็นอยู่ของปลาทะเลหลายชนิด

JS100 อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 01.05 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 13.40 น. • JS100:จส.100
กลุ่มอนุรักษ์ระบุปริมาณออกซิเจนหายไปส่งผลต่อความเป็นอยู่ของปลาทะเลหลายชนิด
กลุ่มอนุรักษ์ระบุปริมาณออกซิเจนหายไปส่งผลต่อความเป็นอยู่ของปลาทะเลหลายชนิด

          กลุ่มอนุรักษ์ไอยูซีเอ็นระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนหายไปจากท้องทะเล และเป็นภัยคุกคามต่อปลาหลายชนิด รวมทั้ง ปลาทูน่า ปลามาร์ลิน และปลาฉลาม รายงานระบุว่า ปัจจุบันมีทะเลประมาณ 700 แห่ง ได้รับผลกระทบจากปริมาณออกซิเจนต่ำ เปรียบเทียบกับช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งมีทะเลประสบปัญหาดังกล่าวเพียง 45 แห่ง

          นอกจากนี้ การปล่อยสารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากฟาร์มเกษตร และอุตสาหกรรมลงน้ำ ก็ส่งผลต่อระดับออกซิเจนในท้องทะเลด้วย ไอยูซีเอ็นให้ข้อเสนอแนะว่า การแก้ปัญหาต้องเร่งการหยุดแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจก และหยุดการปล่อยมลพิษจากภาคการเกษตรและแหล่งอื่นๆ

 

ดูข่าวต้นฉบับ