โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัด 1 รูป

ThaiNews - ไทยนิวส์ออนไลน์

อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 14.44 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 14.24 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พระพรหมโมลี" เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และแต่งตั้งพระครูธรรมโสภิต (เสน่ห์ สิเนหธมฺโม) - พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตต์ อธิจิตฺโต)

จากกรณี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มีรายงานหลังการประชุมมหาเถรสมาคมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้แต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1 รูป ดังต่อไปนี้

เกล้าฯแต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1 รูป
เกล้าฯแต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1 รูป

ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ประธาน มส.ทรงมีพระลิขิตถึงราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพื่อขอพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.สงฆ์ (ฉบับที่4) 2561 เมื่อมีพระราชดำริประการใด ให้ มส. ดำเนินการตามพระราชดำรินั้น

บัดนี้ ราชเลขานุการในพระองค์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 ตค. 2565 กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ว่าได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ดังนี้

เกล้าฯแต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1 รูป
เกล้าฯแต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง 3 รูป และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 1 รูป

1) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารมหลวง

2)พระครูธรรมโสภิต (เสน่ห์ สิเนหธมฺโม) รักษาการเจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดี ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดี

3) พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตต์ อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเศวตรฉัตร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเศวตรฉัตร

และ 4) พระราชธรรมเมธี(วิสูติ ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สำหรับพระพรหมโมลี (สุชาติ) นั้น มส.มีมติให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เมื่อการประชุม วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น