โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ไอที

เอ็นที ผนึก สวทช. พัฒนาโซลูชั่น “คลาวด์- เอไอ”บริการเชิงพาณิชย์

เดลินิวส์

อัพเดต 10 ก.ค. เวลา 17.08 น. • เผยแพร่ 10 ก.ค. เวลา 10.05 น. • เดลินิวส์
เอ็นที ผนึก สวทช. พัฒนาโซลูชั่น “คลาวด์- เอไอ”บริการเชิงพาณิชย์
NT จุดประกายความร่วมมือ สวทช. บูรณาการศักยภาพทรัพยากรและเทคโนโลยี ต่อยอดด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง และเอไอ พร้อมเยี่ยมชมลันตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (LANTA)

พ.อ. สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหาร NT เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center : ThaiSC ) และ“LANTA” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พร้อมร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมด้วย ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

พ.อ. สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กล่าวว่า เอ็นที ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หารือแนวทางบูรณาการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะบริการโทรคมนาคมและระบบคลาวด์ อันเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ รวมถึงบริการดิจิทัลโซลูชันของ เอ็นทีที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งสามารถ ผนวกกับความพร้อมด้านการวิจัยของ สวทช. เพื่อเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ของการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ในอนาคต โดยเน้นความร่วมมือด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และเอไอ ทั้งระดับงานวิจัยและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. พร้อมร่วมมือกับ เอ็นที ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่แล้ว คือคลาวด์คอมพิวติ้งและเอไอ โดยเฉพาะบริการคลาวด์คอมพิวติ้งนับเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่สำคัญมาก ซึ่งคลาวด์ไทยจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางใหม่ที่ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน โดยมีแนวทางใช้สถานะความเป็นภาครัฐของ สวทช. และ เอ็นที ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงบริษัทลูกในการขยายขอบเขตการให้บริการ และฐานลูกค้า เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เต็มศักยภาพ

“สวทช. มีหน่วยวิจัย เนคเทค และศูนย์ ไทยเอสซี ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรนักวิจัย เทคโนโลยี และเครื่องมือวิจัย ด้านวิทยาการคำนวณ ด้วยระบบลันตา(LANTA) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ติดอันดับ 94 ของ ฟาสต์เทสต์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์และอันดับ 30 ของ ท็อป 500 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ในปี 2023 ใช้ในการพัฒนางานวิจัยและ การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ด้านเคมี ชีวภาพ ภูมิอากาศ ปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า ฯลฯ สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และ รองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ ในโครงการที่สำคัญ ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โครงการสร้างแบบจำลองมลพิษ ฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทย เป็นต้น และสามารถรองรับการ ในการพัฒนาโซลูชันด้านดิจิทัลทรานสฟอร์ม ให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป”

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 0

ยังไม่มีความเห็น