การประกวดคลิปวิดีโอ KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Major Group อัพเดต 21 ก.ค. 2563 เวลา 03.20 น. • เผยแพร่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 17.00 น. • Majorcineplex
การประกวดคลิปวิดีโอ KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
การประกวดคลิปวิดีโอ KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

การประกวดคลิปวิดีโอ KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
 • เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรีไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร
 • เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

 

กำหนดการ

15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2563                   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน

                                                                     ทีมงานอัปโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel 

22 กันยายน 2563                                           คณะกรรมการตัดสินรางวัล

28 กันยายน 2563                                           ประกาศผล

2 ตุลาคม 2563                                               แจกรางวัล

 

 

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

 • ชื่อคลิปวิดีโอ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งแผนงาน”)
 • สเปคไฟล์ FULL HD 1080P(1920x1080) Widescreen หรือมากกว่า
 • คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
 • ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
 • ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร")

 

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน​

 • เข้า www.KrungsriIMAX.com เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password
 • แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ pdf./ jpg.
 • หมดเขตสมัครวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.

 

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 

KMA (Krungsri Mobile App)

1. จ่ายเงินด้วย QR Code
2. Marketplace

ข้อความบังคับในคลิปวิดีโอ “ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป”

                              

การใช้สถานที่ของโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ถ่ายทำ

          ผู้เข้าประกวดที่ต้องการใช้สถานที่บริเวณโรงภาพยนตร์หรือภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX  ถ่ายทำวิดีโอ ให้ใช้ที่สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น โดยต้องแจ้งการขอเข้าใช้ล่วงหน้าที่ www.KrungsriIMAX.com ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

          1. ภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX                      ทุกวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.

          2. ภายนอกโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX                   จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.

         

 

การส่งผลงาน

           อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอและ #KrungsriImaxVideoContest2020 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #KrungsriImaxVideoContest2020 อัพโหลดที่ www.KrungsriIMAX.com เท่านั้น วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563 จนถึง เวลา 24.00 น.

 

การติดตามผลงาน

ทีมงานจะอัปโหลดผลงานของผู้เข้าประกวดบน Major Group YouTube Channel  ภายใน 2 วันหลังจากผู้เข้าประกวดส่งผลงาน สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.youtube.com/user/majortrailer > Playlist: Krungsri IMAX Video Contest 2020

 

การประกาศผล

     ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 28 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง

 

การแจกรางวัล

          ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 

รางวัล

1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท รวมมูลค่า 105,000 บาท
  2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท รวมมูลค่า 65,000 บาท
  3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท
  4.รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
 • เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร
 • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 20 ใบ มูลค่า 5,600 บาท รวมมูลค่า 9,600 บาท/ทีม

 

สอบถามเพิ่มเติมที่  www.KrungsriIMAX.com

 

 

เงื่อนไขในการส่งแผนงาน

 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดและห้ามส่งคลิปวิดีโอในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและให้รางวัล
 • คลิปวิดีโอต้องมีหัวข้อครบตามที่กำหนด
 • คลิปวีดีโอที่ส่งประกวดทุกชิ้นงาน เมเจอร์ หรือกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปโปรโมททุกช่องทางของเมเจอร์ หรือกรุงศรีและทาง YouTube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าลิขสิทธิ์ และสามารถทำการดัดแปลงหรือตัดต่อได้
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้
 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
 • กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • องค์ประกอบของคลิปวิดีโอและสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอแผนงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 • การใช้โลโก้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ กรุงศรี ไอแมกซ์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

 

ข้อมูลโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแมกซ์

 • โรงภาพยนตร์ IMAX เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีจอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงเทียบเท่าตึก 8 ชั้น ขยายภาพได้ใหญ่มหึมากว่าจอภาพยนตร์ทั่วไปประมาณ 4 เท่า พร้อมด้วยที่นั่งหรูหราสะดวกสบายแบบ Stadium Seat ที่เห็นภาพได้เต็มตาทุกที่นั่ง ทำให้ได้อรรถรสในการรับชมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไอแมกซ์ ที่เป็นที่สุดในด้านความสว่าง ภาพคมชัดสมจริง ให้เสียงกระหึ่มเต็มพลัง คมชัด ครอบคลุมทุกที่นั่ง รูปแบบโครงสร้างโรงภาพยนตร์แบบพิเศษ  ทำให้ภาพมีมิติพุ่งเข้าหาคนดูอย่างสมจริง เสมือนออกมาอยู่ตรงหน้า รู้สึกราวกับอยู่ร่วมในเหตุการณ์ในภาพยนตร์จริง ๆ เปิดให้บริการที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, และ ไอคอน ซีเนคอนิค
 • โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX 4 สาขา ได้แก่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

เช็ครอบฉายและซื้อตั๋วราคาพิเศษ คลิกที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ