สถ.-บช. ประสานเสียง ย้ำ "ถังไม่แตก" จ่อโอนเงินส่วนอื่น จ่ายผู้สูงอายุ-คนพิการ 22 ก.ย.นี้

Manager Online เผยแพร่ 10 ก.ย เวลา 12.33 น. • MGR Online

สถ.-บช. ประสานเสียง ย้ำ "ถังไม่แตก" แค่สำนักงบฯ จัดสรรงบเดือน ให้ สถ. ไม่พอจ่ายเบี้ยคนชรา-พิการ เดือน ก.ย. มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินออกไป เตรียมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็น "เงินเบี้ยยังชีพ"ให้ผู้สูงอายุแล้ว เร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563 นี้

วันนี้ ( 10 ก.ย.) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ประจำเดือน ก.ย.2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินออกไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2563 นี้

น.ส. วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ระบุว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่ายแต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนก.ย. 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้ กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน

"เมื่อ สถ.ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วนต่อไป (ภายในเดือน ก.ย. 2563) ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวจาก facebook กรมบัญชีกลาง อย่างใกล้ชิด หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ"

เมื่อช่วงเช้า เพจกรมบัญชีกลาง เผยแพร่ ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ระบุว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อ สถ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว ภายในเดือน ก.ย.

มีรายงานว่า ตลอดทั้งวัน ในสื่อสังคมออนไลน์ มีคำถามถึงกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพความพิการ ของอปท.หลายแห่ง ที่มีการยืนยันในเวปไซด์ของอปท.เอง ระบุไว้ว่า ให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำบัตรประชาชนของตนเองมารับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน​กันยายน 2563 ในวัน​พฤหัสบดี​ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนด

"หลายแห่ง ย้ำเหมือนกันว่า เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนก.ย. 2563 กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งทำให้โอนให้ท้องถิ่นกว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศได้ทันตากกำหนดเดิม"

ขณะเดียวกัน สาเหตุหนึ่งที่เงินไม่พอจ่ายเพรา สถ. ถูกตัดงบประมาณส่วนนี้ไป 3,000 ล้านบาท ทำให้การจ่ายเงินเดือนสุดท้ายมีปัญหา

เมื่อวานนี้(9 ก.ย) กรมบัญชีกลาง มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง

มี นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563.

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

ดูข่าวต้นฉบับ