โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

09.00 INDEX พื้นฐาน ประยุทธ์ เยือน เชียงใหม่ ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง

11

09.00 INDEX พื้นฐาน ประยุทธ์ เยือน เชียงใหม่ ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง

การเดินทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการไปยังจังหวัดสกลนคร ไม่ว่าจะเป็นการไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการอันปกติยิ่งของ “นายกรัฐมนตรี”

อย่าได้แปลกใจหากจะมีการเตรียมตำรวจเป็น “เรือนพัน” อย่าได้แปลกใจหากจะมีการเกณฑ์คนมา “ต้อนรับ”

ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อเก่าอย่าง “โทรทัศน์” ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อใหม่อย่าง “เฟซบุ๊ก” ชาวบ้านร้านช่องพบเห็นอย่างคุ้นตายิ่ง ตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มาแล้ว

แม้เมื่อหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ภาพอย่างที่เห็นที่จังหวัดสกลนคร หรือที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังดำรงอยู่อย่างที่ เรียกว่าเป็นปรกติภาพ

เพราะว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเคยเป็นหัวหน้า คณะรัฐประหาร เพราะว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเมื่อรัฐประหารแล้วก็เข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็เคยทำอย่างนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็เคยทำอย่างนี้ จอมพลถนอม กิตติขจร ก็เคยทำอย่างนี้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็เคยทำอย่างนี้

แต่พลันที่มีคนอย่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปรากฏขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา ภาพที่เห็นก็เริ่มไม่ปรกติ

ไม่ว่าการปรากฏขึ้นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าการปรากฏขึ้นของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ล้วนมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนทั้งสิ้น

เพียงแต่ “องค์ประกอบ” ไม่เหมือนกัน และความแตกต่างกันนั้นเองที่นำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างแหลมคม

เนื่องจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่เคยเกณฑ์กำลัง “เทศกิจ” ไปล้อมหน้าล้อมหลัง เนื่องจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แทบไม่ได้มี หมายกำหนดการล่วงหน้าและมีการตระเตรียมคนเพื่อต้อนรับ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จึงเดินอยู่ท่ามกลางประชาชนอย่างสบายอกสบายใจ ทักทายผู้คนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติ แม้กระทั่งถ่ายรูปก็กลมกลืนโดยไม่ปรากฏความเกร็ง

การมาของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นั่นแหละส่งผลสะเทือน

โดยพื้นฐานอย่างที่สุดก็คือ ชาวบ้านสามารถแยกจำแนกออกได้โดยอัตโนมัติว่า ท่วงทีการมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ไปอย่างไร ต่างจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อย่างไร

ดำเนินไปในแบบ ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบเมือง

ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีฐานแห่งอำนาจจาก “รัฐประหาร” ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีฐานจากการเลือกของ “ประชาชน”

ความต่างนี้จะยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อ “การเลือกตั้ง” มาเยือน

ดูข่าวต้นฉบับ