โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ทั่วไป

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 62 จัดเต็ม! นโยบายทุกพรรคการเมือง ต้องอ่าน! ก่อนเข้าคูหา

LINE TODAY

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 11.27 น.

24 มีนาคมนี้ วันที่คนไทยทั้งประเทศต้องออกไปทำหน้าที่พลเมืองไทย ด้วยการเลือกตัวแทนที่จะเป็นปากเสียงแทนพวกเรา ใกล้วันเลือกตั้งแบบนี้ บางคนอาจไม่รู้ว่าตัวแทนที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเรานั้น พวกเขามีนโยบายอะไรบ้าง

LINE TODAY รวมรวมแบบจัดเต็ม! นโยบายของทุกพรรคการเมือง ที่ต้องอ่านก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งมาให้แล้ว เรียงลำดับจากข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนโยบายของทุกพรรคการเมือง มีดังนี้

พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ การขจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับรายได้เกษตรกร ส่งเสริมสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเร่งกระจายอำนาจและความเจริญไปทั่วประเทศ ยึดมั่นแนวทางประชาธิปไตยเสรี ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ ภายใต้แนวทาง “ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต” เพื่อบรรลุภารกิจ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”

พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช และะนายคณิศร สมมะลวน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ พรรคจะเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จะยึดมั่นให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคี ปรองดอง อยู่กันอย่างให้เกียรติบนหลักการและเหตุผล 

พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน นายพาลินี งามพริ้ง และนายสุปกิจ คชเสนี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ความเสมอภาคต้องเกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมจัดให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติยกเลิก “สังคมดัดจริต” เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข การยกเลิก พรบ.ปราบปรามการค้าประเวณี ที่เป็นเพียงเครื่องมือในการรีดไถของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่สำคัญริเริ่มนำรายได้เข้าประเทศด้วยการจัดให้มีคาสิโน (แบบมีเงื่อนไข) ขึ้นในเมืองไทย

พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาชาติด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูอีสานเขียวภาค 2 เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 33 ล้านไร่ ตั้งกระทรวงน้ำ เปลี่ยนเอกสารสิทธิที่ดินทั้งหมดเป็นโฉนด โครงการฮารับปันบารูใต้ร่มเย็น สร้างสันติสุขชาวภาคใต้ให้เป็นจริง ทบทวนสัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรม น้ำมันราคาถูก โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตฟรี ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกๆด้าน แก้ไขปัญหาความยากจน ประกันราคาพืชผล ลดระยะเวลาเรียนทุกหลักสูตร สาธารณสุขรองรับผู้สูงอายุ เด็กและสตรี เลือกพรรคความหวังใหม่ คือ ชัยชนะของประชาชน

พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ระบบน้ำ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การส่งออก การเกษตร SME และเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัยของโลก

พรรคเพื่อแผ่นดิน นายพีระ จันทร หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ การมุ่งเน้นให้กินดีอยู่ดี การศึกษาดี ครอบครัวดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ราคาพืชผลดี รู้รักสามัคคี เทคโนโลยีดี เป็นต้น

พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ กำจัดปัญหายาเสพติด จัดการปัญหาฝุ่นและดูแลสิ่งแวดล้อม เด็กไทยพูดได้ 2 ภาษา ใช้กีฬาสร้างคน สร้างชาติ สร้างความรักสามัคคี และยุติปัญหาขัดแย้ง

พรรคแทนคุณแผ่นดิน นายวิชัย ศิรินคร หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมเดือนละ 600 บาท มาเป็น 1,000 บาท มาเป็น1,500 บาทมาเป็น 2,000 บาท มาเป็น2,500 บาทและ 3,000 บาท ตามขั้นบันได

พรรคชาติไทยพัฒนา นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ การกระจายรายได้ไปสู่ทุกชุมชนอย่างสมดุล พร้อมพัฒนาเมืองให้สะดวกปลอดภัย อากาศสะอาด เป็นมิตรต่อสุขภาพและรองรับประชาชนทุกสภาพ-ทุกช่วงวัย เร่งพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวผ่านความขัดแย้งเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญที่ทันสมัยและยั่งยืน

พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ทวงคืนกำไรให้เกษตรกร โดยเสนอกฎหมายระบบกำไรแบ่งปัน ตั้งกองทุนข้าว ข้าวหอมมะลิ ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน ค่าตอบแทน 2,500 – 10,000 บาท ต่อเดือน แก้หนี้ กยศ. โดยปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีค่าปรับ ผ่อนคืนเงินต้น 10 ปี และปลอดหนี้ 5 ปี ฯลฯ

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มีความเสมอภาค ยึดมั่นในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมประชาธิปไตย การศึกษาฟรีถึงปริญญาตรี รักษาฟรีทุกโรค เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและเงินทดแทน จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า ปฏิรูปที่ดินและปลดหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมให้เกษตรกร ส่งเสริมคุ้มครองระบบสหกรณ์ หยุดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ลดราคาน้ำมันให้เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ยุติการจ้างงานแบบชั่วคราว ค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ

พรรคพลังคนกีฬา นายวิรุณ เกิดชูกุล หัวหน้าพรรค

พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนให้ปลอดภัย และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน

พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ จัดตั้งกองทุนบำนาญประชาชน ให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาท โดยแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 750 บาท บัตรประชาชนมีมูลค่า 60,000 บาท สามารถนำมาประกันตัว ในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้ ฯลฯ

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ปฏิวัติการศึกษา คืนคุณค่าสู่สังคมไทย พร้อมก้าวไกลเทคโนโลยี บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มราคา ยางพารากิโลสองร้อย

พรรคพลังสหกรณ์ นายจักรี สุจริตธรรม หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ลดช่องว่างรวย-จน จัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจแบบวนเกษตรปีละ 1 ล้านครอบครัว ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

พรรคพลังท้องถิ่นไท นายชัชวาลย์ คงอุดม และศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ลดจำนวนหน่วยงานที่ทับซ้อนภารกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ ให้ อปท. และราชการส่วนท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกหนุนเสริมภาคประชาชน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนการศึกษาไทย ทักษะนำวิชาการ เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจฐานรากสู่เป้าหมายคนรุ่นใหม่มีรายได้ 500,000 บาทต่อปี 

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เพิ่มป่าไม้ของประเทศจากการปลูกต้นไม้เพื่อสู้ภาวะโลกร้อน ประชาชนจะมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ทดแทนโดยทางราชการจะเป็นผู้เพาะกล้าไม้ให้ จัดที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ดินที่รัฐจัดสรรให้สามารถตัดต้นไม้ที่ปลูกได้แต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยภาวะโลกร้อน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรยากจนถูกจับให้ยุติคดีและให้เช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้ ยกเลิกชนิดพืชหวงห้ามและสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะเลี้ยงได้บางชนิด 

พรรคเพื่อสันติ นายปราโมทย์ สมะดี หัวหน้าพรรค

พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรค 

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรไม่ให้เสียเปรียบนายทุน ให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและราคาขายพืชผล “นโยบาย เพื่อปากท้องของประชาชน เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี ทุกๆตำบล ประเทศไทยจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

พรรคเสรีรวมไทย พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้อง ประชาชนต้องอยู่ดี กินดี กินอิ่ม นอนหลับ ย้ำแนวทางปฏิรูปกองทัพ ตัดวงจรรัฐประหาร เป็นจุดขายหลัก พร้อมประกาศว่าไม่มีพรรคไหนกล้าทำ และมีเพียงเสรีพิศุทธ์เท่านั้นที่ทำได้

พรรคเพื่อชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เร่งสร้างและธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารมีหลักธรรมมาภิบาล ขจัดการคอร์รัปชัน มีสวัสดิการโดยรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างสมดุล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในการพัฒนา เน้นการศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างสังคมที่เข้มแข็งอบอุ่น ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความสุข มีสิทธิ เสรีภาพ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พรรคชาติไทยสามัคคี ดร.ธนฑัต ชัยณรงค์ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ปฏิรูปประเทศ กระจายอำนาจ จังหวัดจัดการตนเอง ตั้งธนาคารที่ดินเพื่อประชาชน ประกันราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน สัตว์น้ำ และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนานักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งกองทุนกู้ยืม 1 คน 1 ล้านเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเยาวชนคนหนุ่มสาว ฯลฯ

พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นโรงพยาบาลให้บริการเต็มรูปแบบ สนับสนุนให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างเสรีและ เป็นธรรม 

พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว. ดำรงดิศ ดิศกุล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เน้นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการสร้างความเท่าเทียมกัน นโยบายคนรวยต้องช่วยคนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนาประเทศให้มี ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้าน สร้างการเมืองไทยให้มีวัฒนธรรมที่ดีงามปราศจากการใส่ร้ายป้ายสี ไม่สร้างความแตกแยก สร้างโอกาสด้านการศึกษาให้ดีขึ้น สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคพลังไทยรักชาติ นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งหมด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวาระแห่งชาติ ครอบครัวคนจนเรียนฟรี อนุบาล ม.ปลาย กู้เรียนจบปริญญาไม่ต้องเสียดอกเบี้ย รักษาฟรีทุกโรค สำหรับคนจนและไม่มีเงิน ยื่นบัตรประชาชนขอรักษาฟรีได้เลย ประกันราคาผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิดให้ได้ในราคาที่ต้องมีกำไร 3,000 – 5,000 บาท ขึ้นไป

พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เสนอนโยบายการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ความเป็นเสรีประชาธิปไตยอันเป็นสากล ด้วยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับกาลสมัยและหลักนิติธรรม ส่งเสริมให้การกระจายอำนาจการปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ ด้วยการขจัดการผูกขาดทางการค้า และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และรับรองความเสมอภาคระหว่างบุคคลให้เท่าเทียมกัน

พรรคประชาชนปฏิรูป นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้นำในการปฏิรูปพรรค ปฏิรูปการเมือง ปราศจากการให้อามิสสินจ้างอย่างแท้จริง และพรรคประชาชนปฏิรูปดำเนินการด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยมี“นายไพบูลย์ นิติตะวัน”หัวหน้าพรรคเป็นผู้รักษาหลักการของพรรค

พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาประเทศไทยให้คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก ด้วยการกระจายอำนาจสู่ในท้องถิ่น สร้างสวัสดิการประชาชนถ้วนหน้า ปฏิวัติการศึกษา ทลายเศรษฐกิจผูกขาด หยุดการเอื้อประโยชน์ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ สร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน ยกระดับการภาคเกษตรสู่เกษตรก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน แก้ปัญหาทุจริตด้วยการสร้างรัฐเปิดเผย เปิดรับความแตกต่างหลากหลายในสังคม สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปฏิรูปกองทัพ ปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม เลิกระบบเกณฑ์ทหาร คืนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ นายณัชพล สุพัฒนะ และนางสาวภคอร จันทรคณา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ฟื้นเศรษฐกิจ ซ่อมฟิตระบบราชการ ปราบโกง โปร่งใส 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่  เศรษฐกิจชาวบ้านสำคัญที่สุด ให้เกษตรกรขายพืชผลได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นทุน, ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์-ปลอดสารพิษ, มีเขตพิเศษ “ทุ่งกุลา” เป็นต้นแบบ “พอเพียง”, ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อใช้หรือขายได้, เปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นของชุมชนและครัวเรือนแทนที่เป็นเพียงของภาคธุรกิจ,จัดกองทุนให้ชาวบ้านกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยและพ้นจากหนี้นอกระบบ, เรียนอาชีวะและวิชาชีพฟรี จบแล้วรายได้ดี สุดท้าย จัดแพทย์และพยาบาลประจำรพ.สต., ยกคุณภาพ รพ. ชุมชนให้เท่า รพ. จังหวัด, อบรม อสม. มาบริบาลผู้สูงวัยและผู้พิการ โดยมีค่าตอบแทน

พรรคสยามพัฒนา นายบุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีการเรียนการสอน 3 ภาษาในสถานศึกษา (ไทย,จีน,อังกฤษ) กำหนดราคาพืชเศรษฐกิจทุกชนิดส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจแบบเกินดุล ปฏิรูปกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แสวงหาพลังงานทดแทน จัดให้เป็นรัฐสวัสดิการอย่างสมเหตุสมผล โดยเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการอย่างยั่งยืน

พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อินาลา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ สร้างโรงเรียนอัจฉริยะ สร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรง ทำให้คนไทยอยู่ดีมีสุข เกษตรกร และ SME ทุกคนมีบัตรคนรวย กองทุนบำเหน็จบำนาญเกษตรกร กองทุนบำเหน็จบำนาญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สร้างสุขภาพคนไทยให้ดีถ้วนหน้า สร้างครอบครัวไทย มีความอบอุ่น ชุมชนไทยเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

พรรคพลังปวงชนไทย นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เปิดประเทศไทย 24 ชั่วโมง เกษตรกรปลอดหนี้ภายในสามปีสร้างฐานะดีร่ำรวยภายใน 5 ปี ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหายจนอย่างยั่งยืน นิรโทษกรรม นักธุรกิจเก่าด้วยการทบทวนปลดเครดิตบูโร จัดสรรที่ดินรัฐให้ประชาชนได้อยู่อาศัยและทำกิน สวัสดิการประชาชนเกิดจากการใช้จ่าย มีรายได้คืน, พนักงานบริษัทต้องมีสวัสดิการเทียบเท่าข้าราชการ

พรรคพลังไทยรักไทย พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ตั้งกองทุนหมู่บ้าน ๆ ละ 3,000,000 พร้อมต่อยอด OTOP 30 บาทรักษาทุกโรคได้จริง พลังแผ่นดินปลอดยาเสพติด อิสานเขียวภาค 2 เมกโปรเจค โขงชีมูลปิงวังยมน่าน พื้นที่การเกษตรมีน้ำตลอดปี เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนด ใต้ร่มเย็นเน้นการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพิ่มสวัสดิการพื้นฐานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้สูงขึ้น ตั้งกองทุนแห่งรัฐพัฒนาประเทศ ตั้งบรรษัท เกษตรแห่งชาติจำกัด (มหาชน) สร้างท่าเรือน้ำลึกอ่าวไทยอันดามันเชื่อมด้วยรถไฟรางคู่ 1 ตำบล 1 ธนาคาร 1 จังหวัด 1 แหล่งท่องเที่ยว 1 ตำบล 1 ทุน ทุนการศึกษาจบปริญญาตรีฟรี มีงานทำ

พรรคพลังชาติไทย พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ขุดคลองไทย เปิดสถานบันเทิงครบวงจร เช่น ลาสเวกัส ทำเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศ เปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานสากล เปิดศูนย์กลางการเงินของโลก รวมรายได้มากมายมหาศาลกว่า 18 ล้านล้านบาท/ปี 

พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง และนางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ แก้ปัญหาของชาติด้วยวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพ กฎหมาย ศักดิ์ศรีและเชิงพื้นที่ ขจัดการทุจริต เกษตรกรมีที่ดินทำกินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ สินค้าเกษตรให้ขายได้ราคาสูงสุด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา แก้ปัญหายาเสพติด กระจายอำนาจอธิปไตยให้ชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งให้เกิดสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พรรคแผ่นดินธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท. บรรจบ บรรณรุจิ และนายกรณ์ มีดี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ธนาคารพุทธธนาคารเพื่อชาวพุทธ เพิ่มวิชาสมาธิภาวนาเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกระดับ หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ตั้งกระทรวงชาวนาและกระทรวงยางพารา แก้กฎหมายความเร็วรถให้เหมาะกับสภาพรถและถนนปัจจุบัน นิคมไทยพุทธ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ผลักดันโครงการคลองไทยด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติคลองไทยในสภาผู้แทนราษฎรให้มีกฎหมายรองรับโครงการคลองไทย เพื่อนำรายได้จากโครงการคลองไทยไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก้ไขปัญหาของประเทศด้านพลังงาน ที่ดินทำกิน ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การค้ามนุษย์ พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณรายจ่ายของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายชัยวุฑ ตรึกตรอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา สาธารณสุข ประกันอนาคตชีวิตให้แก่เด็กแรกเกิด สร้างความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพอันเท่าเทียมกัน ให้กับประชาชนทุกเพศ ประกอบกับเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้สูงวัย ในด้านการศึกษา คนไทยต้องได้เรียนฟรีอย่างคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ฯลฯ

พรรคประชานิยม พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรค 

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาท/คน/วัน ทั่วประเทศ รับซื้อน้ำยางพาราสด 80 บาท/กิโลกรัม, ผลปาล์มสด 4 บาท/กิโลกรัม, สร้างโรงงานผลิตหมอนยางพารา, ยางรถยนต์ รถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน ประจำตำบล

พรรคพลังประชารัฐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ สวัสดิการประชารัฐ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำผ่านบัตรประชารัฐ การให้สวัสดิการรายกลุ่ม ลดหนี้สร้างเงินออม และช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน สังคมประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมสงบสุข เข้มแข็งแบ่งปัน ผ่านการพัฒนา การศึกษา การกระจายความเจริญ การสร้างเมืองอัจฉริยะสีเขียว การพัฒนาชุมชนสีขาว กรุงเทพ 5.0 เศรษฐกิจประชารัฐ เพื่อสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม ผ่านการยกระดับความสามารถผู้ผลิต การเกษตรประชารัฐ การท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจชีวภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต และการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ วางตำแหน่งประเทศไทย เพื่อความได้เปรียบและมีศักยภาพสูงในการแข่งขัน หารายได้เข้าประเทศโดยสร้างระบบการเงินเสรี, ศูนย์กลางการเงิน, พลังงาน, การแพทย์ ฯลฯ ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย สร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งการค้า การลงทุน การทูตกับนานาชาติ

พรรคไทยรุ่งเรือง นายฉัตรชัย แนวพญา หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ คุณธรรมนำการเมืองพูดความจริง ทำในสิ่งที่เป็นไปได้ ทำทุกเรื่องเพื่อประเทศชาติพัฒนาและประชาชนมีความสุข ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบายและพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ

พรรคพลังรัก พ.ต. ภรัณ กิตติวัฒน์ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ คงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาคนไทยให้มีศักดิ์ศรี มีภาวะผู้นำเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และศีลธรรมอันดี สร้างความรัก สามัคคี ส่งเสริมธุรกิจชุมชน โดยประชาชน และเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการสร้างรายได้ระดับชุมชนและระดับชาติ แก้ปัญหาเศรษฐกิจตามศาสตร์พระราชา

พรรคชาติพันธุ์ไทย นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยยึดถือฐานรากแห่งสังคม อัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน สร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก เน้นการสร้างโอกาสแห่งวิถีชุมชนเป็นฐานนำไปสู่การสร้างชาติไทยให้มีความมั่นคงยั่งยืน

พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย นางคำนึง พุฒหอม หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ตํ่ากว่าราคาผลผลิต นํานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาช่วยรักษาคุณภาพผลผลิต จัดสรรการใช้นํ้าให้พอเพียง จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรหลานเกษตรกรเรียนฟรีถึงปริญญาโทในสถานศึกษาของรัฐ รักษาพยาบาลฟรี หัวหน้าครอบครัวเกษตรกรมีสวัสดิการให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภายหลังอายุ 60 ปี

พรรคพลังแรงงานไทย นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ยกเลิกกฎหมายหนี้สินที่ไม่เป็นธรรม ให้ที่ทำกินครอบครัวละ 5 ไร่ ยกระดับเกษตรกรและแรงงานสู่สากล

พรรคพลังไทสร้างชาติ นายณภัคธร ชัยสงคราม หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ แปลงวุฒิการศึกษาเป็นทุนทรัพย์ เป็นพรรคของเกษตรกร และคนฐานราก สร้างความเท่าเทียมทางสังคม 1 แพทย์ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างตลาดทุน เพื่อเกษตรกร

พรรคพลังศรัทธา พล.อ. อนันตร์ บุญรำไพ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ที่ทำกินฟรี ออกเอกสารสิทธิเสมอภาคปุ๋ยชีวภาพฟรี รักษาพยาบาลฟรี มีครูสอนภาษาต่างประเทศให้นักเรียนและประชาชนฟรี จัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาแก้จนฟรี ปลูกไม้ยืนต้นในที่ตนเองได้ทุกชนิดเป็นไม้เศรษฐกิจปลูกได้ตัดได้ ติดตั้งแผงโซล่าเซลฟรี พักหนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และหนี้ราชการ 4 ปี ให้บำนาญราชการตกทอดถึงลูกหลาน และคู่สมรส

พรรคพลังแผ่นดินทอง นายอนุวัฒน์ วิใจเงิน หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) รวม 5 นโยบาย 73 แนวทางพัฒนา ดังนี้ นโยบายที่ 1 พัฒนาอาชีพรายได้ของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี นโยบายที่ 2 พัฒนาคนไทย 4.0 เพื่ออนาคตประเทศไทย นโยบายที่ 3 ลดความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและจัดสวัสดิการเพื่อคนไทยอยู่ดีมีสุขทั่วหน้า นโยบายที่ 4 ยกระดับการพัฒนาภาคและพื้นที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน นโยบายที่ 5 พัฒนาสร้างอนาคตประเทศไทย

พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อประชาธิปไตย ด้วยประชาธิปไตยทางตรง อำนาจจะอยู่ในมือ (ถือ)ข องประชาชนตลอดไป [ปชช.มีส่วนร่วมได้ในทุกการตัดสินใจและเป็นผู้ลงประชามติได้ปีละหลายครั้ง รวมถึงการเสนอนโยบายเองได้ด้วยปลายนิ้ว] 

พรรคพลังเพื่อไทย นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ หัวหน้าพรรค

พรรคประชาไทย นายบุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ลดเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในทุกด้านตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงจากไปอย่างสงบอาชีวะจะสร้างชาติ เรียนฟรีมีเงินใช้ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พลังงานปลอดภัย สดใสสะอาด ใช้อย่างคุ้มค่า เทพบนฟ้าเทวดาบนดิน

พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

พรรคพัฒนาประเทศไทย ว่าที่ ร.ต. อติโรจ บุญใย หัวหน้าพรรค

พรรคฐานรากไทย นายญาณวุฒิ พรหมเดชากุล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ สร้างงานจำนวนมาก นำมาออกแบบงานให้เกิดเป็นอาชีพต่างๆ ที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของประเทศ หรือเป็นงานที่ตลาดมีความต้องการ ทั้งตลาดเก่าและตลาดเกิดใหม่ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีงานมีอาชีพอันเป็นพื้นฐานของรายได้ แทนการแจกเงินโดยตรง ขจัดอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความขยันขันแข็งพ้นจาก ความยากจน 

พรรคสามัญชน นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ ขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม วัฒนธรรม และความรู้ 

พรรคภาคีเครือข่ายไทย นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ พลังเครือข่ายอาชีพ เพราะทุกอาชีพคือการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายของตนให้เป็นหนึ่งเดียวและเป็นการรวมกำลัง เพื่อสร้างสรรค์และแก้ไข เพื่อพัฒนาในสิ่งที่อาชีพตนเองต้องการอย่างตรงเป้า ทำทั้งระบบ 

พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ นโยบาย สปก. แผ่นดินทองคำ อาสาสมัครประชาชนทุกคนมีรายได้ 

พรรคเพื่อไทยพัฒนา นางสาวอรอนงค์ บุญโต หัวหน้าพรรค

นโยบายอื่น ๆ ได้แก่ เพิ่มรายได้ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเศรษฐกิจ หนึ่งตำบล หนึ่งแพทย์แผนไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพิ่มทุน เพิ่มตลาด เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ประกันราคาพืชผล ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งตลาดการเกษตร กระจายโอกาส กระจายการลงทุนและกระจายกิจกรรมระดับประเทศไปยังกลุ่มจังหวัด ชาติมั่นคง สร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์และการเรียนรู้

จัดเต็ม! นโยบายทุกพรรคการเมืองให้แบบนี้ 24 มีนาคมนี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง 08.00-17.00 น.

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0

ความเห็น 114

 • อนาคตใหม่+1
  20 มี.ค. 2562 เวลา 14.42 น.
 • CAPT NARONG
  นโยบายเอาไว้งวดหน้า 24มีนา62นี้ ขอไล่เผด็จการก่อน
  20 มี.ค. 2562 เวลา 14.49 น.
 • ❤ Sandy ❤
  พรรคอนาคตใหม่
  20 มี.ค. 2562 เวลา 23.39 น.
 • รักษ์
  นโยบายดีทุกพรรค เลือกคนซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ฯ จำตัวเองได้ว่า ตัวเองเป็นคนไทย สำนึกความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยฯ ไม่ด่ประเทศตัวเอง ไม่เลือกคนหนักแผ่นดิน พรรคฯหนักแผ่นดิน แค่นี้ก็ตัดสินใจได้ทุกคนว่าจะเลือก พรรคไหน?
  20 มี.ค. 2562 เวลา 14.52 น.
 • หนึ่ง
  พรรคไหนก็ได้ยกเว้นพรรคที่สนับสนุน ไอ้ตูบกูไม่เลือก
  20 มี.ค. 2562 เวลา 16.04 น.
ดูทั้งหมด