ทางการฮ่องกงไม่ได้ร้องขอให้ทหารจีนช่วยทำความสะอาดเมือง

AFP เผยแพร่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 07.19 น. • Ua-phan
รัฐบาลจีนมีสิทธิ์ในการระงับใช้กฎหมายของฮ่องกง หากฮ่องกงอยู่ในภาวะสงคราม หรือ วุ่นวาย DALE DE LA REY / AFP
รัฐบาลจีนมีสิทธิ์ในการระงับใช้กฎหมายของฮ่องกง หากฮ่องกงอยู่ในภาวะสงคราม หรือ วุ่นวาย DALE DE LA REY / AFP

 

รัฐบาลฮ่องกงไม่ได้ร้องขอให้กองทัพจีนส่งพลทหารออกมาช่วยชาวฮ่องกงทำความสะอาดถนน

รัฐมนตรีกลาโหมจีน เหว่ย เฟงฮี กล่าวว่า การยุติความรุนแรงและฟื้นความชอบธรรมในฮ่องกงเป็นภารกิจที่กดดันมากที่สุดที่กองทัพจีนมีในฮ่องกง พลทหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือ  PLA ในฮ่องกง ร่วมกับประชาชนชาวฮ่องกงทำความสะอาดถนนนั้น เนื่องจากอยู่ใกล้กับฐานที่ตั้งของกองกำลังPLA ในฮ่องกง และเป็นความช่วยเหลือที่ชาวฮ่องกงให้การสนับสนุน

กฎหมายทั่วไปมาตรา18 ระบุว่า รัฐบาลจีนมีสิทธิ์ในการระงับใช้กฎหมายของฮ่องกง หากฮ่องกงอยู่ในภาวะสงคราม หรือ วุ่นวาย ในระดับที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติหรือเอกภาพ