"ชวน" รับมอบหน้ากากผ้าจาก "ยัสปาล" ย้ำส.ส.อย่าเสี่ยง ชี้เลื่อนประชุมสภาฯไม่ได้

Manager Online เผยแพร่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 09.36 น. • MGR Online

ปธ.สภาฯ รับมอบหน้ากากผ้า 6,000 ชิ้น จากแบรนด์แฟชั่นไทยชื่อดัง เพื่อนำไปแจกจ่าย ระบุแจ้งส.ส.แนวทางการปฏิบัติตัวเลี่ยงโควิด-19 รับยืดเวลาเพิ่มให้กมธ.บางคณะแล้ว บอกส.ว.เข้าใจผิดว่าเลื่อนเปิดประชุมสภาฯได้

วันนี้ (24มี.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่รัฐสภาคณะ ผู้บริหาร บริษัท ยัสปาล ( Jaspal) แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้า จำนวน 6,000 ชิ้น ให้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้อื่นที่ยังขาดแคลนหน้ากาก ทั้งนี้ นายชวน กล่าวภายหลังว่า ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส.ส.ทั้ง 500 คนถึงแนวทางการปฏิบัติตัวระหว่างที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเข้าใจดีว่าส.ส.ยังจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เช่น การร่วมงานศพ ปัจจุบันการแพร่ระบาดได้ลุกลามไปยังต่างจังหวัดแล้ว ดังนั้น จึงไม่อยากให้ส.ส.คนใดอยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อแม้แต่คนเดียว

นายชวน กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญทุกคณะ ยังสามารถดำเนินการประชุมได้ตามปกติ แต่ปัจจุบันได้รับรายงานจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฏร ว่า ส่วนใหญ่ได้งดการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อลดความแออัดของบุคคลที่จะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา ยกเว้นบางคณะที่มีความจำเป็น เช่น คณะกรรมาธิการตรวจการประชุม ซึ่งมีเรื่องค้างเป็นจำนวนมากและต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนการเปิดประชุมใหม่ ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญที่มีระยะเวลาการทำงานจำกัดนั้น ตนในฐานะประธานสภาฯได้ใช้อำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาฯขยายระยะเวลาให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญไปบางคณะแล้ว

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ จากเดือนพ.ค.ออกไปก่อน นายชวน กล่าวว่า ในเรื่องนี้มีส.ว.บางคนคงเข้าใจผิดว่าสามารถเลื่อนสมัยประชุมได้ แต่หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแล้ว พบว่า การเปิดสมัยประชุมจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในปีหนึ่งต้องมีสมัยประชุม 2 ครั้ง ครั้งละ 120 วัน ดังนั้น ในวันที่ 22 พ.ค. จะเป็นวันเริ่มสมัยประชุมตามเดิมต่อไป แต่หากเมื่อเริ่มสมัยประชุมไปแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้นก็สามารถงดการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาฯ ไปหารือถึงแนวทางในการจัดประชุมสภา โดยที่ส.ส.400-500คน ไม่ต้องมาประชุมโดยพร้อมกัน

ดูข่าวต้นฉบับ